Vastuullista liiketoimintaa

Elämäntyömme ovat tilat, joissa on huomennakin hyvä olla. Kannamme vastuumme, sillä rakennamme ympäristöä, jossa huomenna asumme, teemme töitä ja vietämme aikaa. Vastuullisuus ohjaa koko liiketoimintaamme ja näkyy kaikissa toiminnoissamme läpi tuotevalikoiman ja logistiikan aina työntekijäkokemukseen asti.
Pääkuva

Ekologisuus liiketoiminnassa

Haluamme vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä kehittää toimintaamme ympäristön hyväksi. Olemme mukana Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen pk-yrityksille. Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää ympäristöpäästöjä ja olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Seuraamme toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä laskemalla toiminnan hiilijalanjälkeämme yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa.

 

"Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä."
Tommi Haru toimitusjohtaja
Diagrammi 1

Vuoden 2021 kokonaishiilijalanjälkemme oli 1538 tonnia CO2ekv. Kasvu edellisestä vuodesta johtuu laskentatavan tarkentamisesta sekä maailman tilanteesta, joka on vaikuttanut rahteihin. Myydyt tuotteet on rajattu laskennan ulkopuolelle.

Diagrammi 2

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Myydyt tuotteet on rajattu laskennan ulkopuolelle.

Olemme tunnistaneet toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset kaikilla eri osa-alueilla. Pienennämme sähkön-, veden- ja lämmönkulutustamme ja materiaalihankinnoissa suosimme ympäristöystävällisiä tuotteita. Kierrätämme jätteet tehokkaasti ja jätteiden hyödyntämisasteemme onkin 97,13 %. Toimitiloissamme käytämme vain ekologista 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa, ja pääkonttorimme oma aurinkovoimala tuottaa jo merkittävän osuuden Vantaan toimipisteen tarvitsemasta sähköstä.

Logistiikka tuottaa suuren osan toimintaamme liittyvästä ympäristökuormituksesta ja päästöistä. Siksi suosimme tehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetusratkaisuja sekä pyrimme jatkuvasti vähentämään kuljetuksista aiheutuneita päästöjä tehostamalla toimintojamme. Tarjoamme asiakkaillemme 100-prosenttisesti hiilineutraalit jakelukuljetukset Suomessa - kuljetuksiin liittyvät päästöt kompensoidaan yhteistyökumppaniemme omien ympäristöohjelmien toimilla.

Ekologisuus tärkeänä osana tuotevalikoimaa

Vihreät arvot sekä ympäristöystävällisen rakentamisen kehittäminen ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi. Yksi vaikutuskeinoista on kuuluminen Green Building Council -verkostoon. Ekologisuus näkyy tuotevalikoimassamme, johon kuuluu muun muassa hiilineutraaleita ja -negatiivisia pintamateriaaleja. Kierrätysmateriaalien runsas hyöndyntäminen näkyy esim. Interfacen tekstiililaatoissa, jossa käytetään keskimäärin 90 % kierrätettyä ja biopohjaista raaka-ainetta yhteensä, jonka ansiosta niiden hiilijalanjälki on erittäin pieni. Lisäksi Interfacen valikoimasta löytyy tekstiililaattoja, joiden hiilijalanjälki on negatiivinen.

Valikoimassamme on myös kymmenkunta hiilineutraalia keraamista laattasarjaa, joista löytyy sopivia tuotteita niin asuntoihin kuin julkisiin tiloihin. Pitkä elinkaari tekee keraamisista laatoista myös ekologisemman materiaalivalinnan. Auttaaksemme asiakkaitamme vähähiilisen rakentamisen hankkeissa, laajennamme jatkuvasti ekologisten tuotteiden valikoimaamme.

Kuva 1

Hiilineutraalien LPC P21 -laattojen valmistusprosessi on ekologinen.

Kuva 2

Interface Tokyo Texture -tekstiililankkujen valmistuksen hiilijalanjälki on negatiivinen (EPD A1-A3).

Kuva 3

Interfacen tekstiililaatoissa ja vinyylilankuissa on käytetty kierrätettyjä raaka-aineita. Kuvassa Textured Woodgrains -sarjan tuotteita.

Tuoteturvallisuus osana vastuullisuutta

Oikeilla tuotevalinnoilla varmistetaan, että tuotteet ja sen myötä myös ratkaisut soveltuvat haluttuun käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on toimiva ja kestävä sekä pitkäikäinen ja turvallinen ratkaisu. Tuotteiden ominaisuuksilla vaikutetaan sekä tuotteen asentamisen aikaiseen että varsinaisen käytön turvallisuuteen. Tuoteturvallisuuden kannalta tuotteidemme kriteereitä ovat vähäpäästöisyys ja puhtaan sisäilman varmistaminen, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja kierrätettävyys, kemikaaliturvallisuus sekä laadunvalvonta, tasalaatuisuus ja takuu.

Vähäpäästöisyys ja puhtaan sisäilman varmistaminen

Keraamiset laatat rinnastetaan M1-luokan tuotteisiin, jotka eivät allergisoi ja joista ei aiheudu käytön aikaisia päästöjä. Asennustuotteiden valinnassa on myös huomioitu rakennusaikaisen pölyn minimointi. Valikoimaamme kuuluu huoneilmasta pienhiukkasia sitovia Interface-tekstiililaattoja, joilla on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus, ja jotka asennetaan täysin ilman liimaa.

Kuva 1(2)
Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja kierrätettävyys

Keraamisista laatoista aiheutuva jäte voidaan kierrättää ja tuotannossa syntyvä jäte käytetään uudelleen. Valikoimassamme olevia tekstiilimattoja valmistetaan jopa sataprosenttisesti kierrätyslangasta ja tuotteissamme käytetään vain sertifioitua puumateriaalia.

Sähkökomponentteja sisältävien tuotteiden suunnittelussa tavoitteena on minimoida käytön aikainen energiankulutus sekä sähkö- ja elektroniikkaosien päätyminen jätteeksi. Valikoimiimme kuuluvat vesikalusteet on suunniteltu energia- ja luontoystävällisiksi, ja niissä on huomioitu myös ääniluokitukset sekä painehäviöt. Vesikaluisteiden oikea valinta pienentää käytöstä aiheutuvaa energiakulutusta.

Tuotteiden tarkoituksenmukainen pakkaaminen suojaa tuotteita ja samalla vähentää ympäristön kuormitusta. Pakkauksissa suosimme uusio- ja kierrätyspahvien käyttöä ja vältämme ylipakkaamista.

Kemikaaliturvallisuus

Asennus-, puhdistus- ja hoitokemikaaleissa olemme korvanneet liuotinpohjaiset tuotteet vesipohjaisiin ja biohajoaviin kemikaaleihin. Noudatamme toiminnassamme myös kaikkia kemikaaliturvallisuusasetuksia.

Laadunvalvonta, tasalaatuisuus ja takuu

Tuotteiden testaaminen ja laadunvalvonta varmistavat tasalaatuisten tuotteiden toimittamisen asiakkaille. Hyväksymme valikoimaan vain tuotteita, joilla on tarvittavat laatu- ja tuotesertifikaatit. Lisäksi myönnämme tuotteillemme pidennetyn takuun ja takaamme tuotteille varaosien saatavuuden.

Tuotteiden laatu tärkeänä tekijänä

Osana vastuullisuutta meille on tärkeää, että tuotteemme kestävät koko niiden elinkaaren ajan. Seuraamme jatkuvasti tuotteidemme laatua sekä niistä aiheutuneita reklamaatioita. Vuosien varrella olemme kehittäneet tarkan ja tehokkaan prosessin reklamaatioiden hoitamiseen sekä raportointiin. Tämän raportoinnin pohjalta kehitämme jatkuvasti tuotteidemme laatua sekä toimintaamme. Tuotereklamaatioiden määrä onkin meillä prosentuaalisesti erittäin matala.

Virheprosentit
Toimitusvarmuus ja toiminnan laatu ovat meille kunnia-asia

Haluamme jatkuvasti kehittyä ja parantaa toimintojamme – tämän vuoksi mittaamme päivittäin toimitustemme laatua, ja toimitusvarmuutemme onkin keskimäärin 99,7 prosenttia. Intohimoinen tavoitteemme on vähentää merkittävästi rakennusalalle tyypillistä aikaan ja materiaaliin liittyvää hukkaa. Toimintamme ja tuotteidemme laatu ovat meille kunnia-asia, ja siksi olemmekin pidentäneet yleisten sopimusehtojen mukaisia takuuaikoja merkittävästi.

Vastuullisuus alihankinnassa

Meille on tärkeää, että myös alihankkijamme toimivat vastuullisesti - kuten me itsekin. Lisäksi tilaajavastuulaki velvoittaa meitä tarkistamaan alihankkijoidemme täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sekä sopimuspuolena että työnantajana. Laki pyrkii harmaan talouden torjuntaan, ja se edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Käytämmekin kaikessa toiminnassamme alihankkijoina vain tilaajavastuulain vaatimukset täyttäviä kumppaneita.

Laadunvarmistus Laattapiste-Pukkilassa

Laadunvarmistus jakautuu Laattapiste-Pukkilassa kolmeen osaan sekä niiden hallintaan.

Tuotelaatu
Tuotelaatu varmistetaan valitsemalla valikoimiin tuotteita ainoastaan sellaisilta valmistajilta, joilla on tarvittavat laatu- ja tuotesertifioinnit, sekä erittäin pitkä kokemus korkean laadun toimittamisesta. Ennen kuin tuote otetaan valikoimiin, tuote arvioidaan ja tarkastetaan, että se täyttää Suomen markkinoilla tarvittavat vaatimukset laadun, standardien ja tuotteen käytettävyyden osalta. Valmistajat suorittavat tehtaalla tuotteille standardien ylittävän testauksen EN-normien mukaisesti. Tuotepäällikkömme kehittävät jatkuvasti tuotteita, ohjeistuksia ja pakkauksia paremmiksi yhteistyössä valmistajan kanssa. Tuote- ja saatavuustieto on kaikkien saatavilla reaaliaikaisesti verkkosivuillamme. Tuotteiden saapuessa varastoon niille tehdään tulotarkastus. Uusien tuotteiden osalta tulotarkastus pitää sisällään myös tuotteiden testaamisen.

Varastointi- ja keräyslaatu
Tuoteseuranta varastossa tapahtuu kollitasolla (lava) yksilöllisen ID-numeron perusteella. Tämän lisäksi seurataan laattojen ja aineiden (massat, tasoitteet, vedeneristeet, kiinnitysaineet, saumausaineet, jne,) valmistuserää. Aineiden osalta seurataan myös valmistuspäivää Fifo periaatteella. Vanhentuneiden tuotteiden kerääminen on estetty. Kerääminen tapahtuu reaaliaikaisesti päätteiden ja viivakoodien avulla, jolla varmistetaan, että kerättävä tuote ja erä ovat oikeita. Tuotteet varastoidaan järjestelmäohjatusti olosuhdevaatimukset huomioiden niin, että tuote pysyy moitteettomana koko käsittelyn ajan.

Kuljetuspalveluiden laatu
Toimimme yhteistyössä vain korkealaatuisten kuljetusliikkeiden kanssa, joiden kanssa toimintaa kehitetään säännöllisissä palavereissa. Kuljetuspalveluja sekä aikataulutusta kehitetään asiakaslähtöisesti. Kaikki kuljetuksessa tapahtuneet poikkeamat käsitellään, analysoidaan juurisyyn löytämiseksi sekä tehdään tarvittavat korjaukset. Toimituksista lähtee kuljetusliikkeelle digitaalinen sanoma, minkä ansiosta toimitusta pystytään seuraamaan kohteeseen asti. Kylmänaroilla tuotteilla käytetään ainoastaan lämpötilavalvottuja kuljetuksia. Tieto lämpötilavaatimuksista menee automaattisesti sanomassa kuljetusliikkeelle. Kaikki toimitukset kuvataan digitaaliseen videovalvontaan ja säilytetään vähintään 2 kuukautta. Seurantojen avulla poikkeustilanteet voidaan selvittää nopeasti ja luotettavasti.

Poikkeamien hallinta
Jokainen poikkeama kirjataan järjestelmään, josta se käsitellään, analysoidaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet.

Raportointi ja tiedonhallinta
Kaikki tieto tuotteista, toimituksista ja eristä säilytetään pysyvästi ERP-järjestelmässä. Poikkeamia hallitaan CRM-järjestelmässä. Tarvittavaan tietoon päästään nopeasti kiinni kehittyneen raportointijärjestelmän kautta. Laadun tasoa ja jatkuvaa parantamista seurataan raportointijärjestelmästä monitasoisella mittaristolla. Asiakkaat voivat tarkastella omia tarjouksia, tilauksia ja toimituksia reaaliaikaisesti Latis-järjestelmästämme.

Henkilökunta ja kehittyvä työyhteisö etusijalla

Työntekijämme ovat meille tärkeä voimavara, jonka takia panostamme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin. Työntekijäkokemuksen ymmärtäminen ja kehittäminen ovat meillä etusijalla. Uskomme tämän johtavan parempaan suorituskykyyn ja laatuun, lopulta myös asiakkaidemme mielestä.

Pohdimme jatkuvasti, miltä tulevaisuuden työ näyttää ja olemme kehittäneet työolosuhteita ja -välineitä vastaamaan tätä tarvetta. Muuttuneeseen maailman tilanteeseen vastasimme muun muassa etätyövälineiden avulla. Automatisointitoimenpiteiden avulla olemme parantaneet myös varaston työntekijäkokemusta sekä vähentäneet inhimillisten virheiden määrää. Digitalisaation hyödyntämisellä muun muassa tilausprosessissa olemme päässeet lähemmäs asiakasrajapintaa ja helpottaneet asiakaspalvelun työskentelyä. Näin olemme myös auttaneet tiedon kulkua eri sidosryhmien välillä. Kaikella tällä on suora yhteys työntekijäkokemukseen ja lopulta asiakastyytyväisyyteen.  

Yritystämme johdetaan prosessien kautta, unohtaen vanhentuneet hierarkiat. Avoin ja ihmisläheinen lähestymistapa ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Päämääränämme on kuljettaa palvelu tai tuote eri yrityksen toimintojen läpi mahdollisimman tehokkaasti, ilman hukkaa, muita turhia hidasteita tai arvoa tuottamattomia toimenpiteitä.

First Whistle -palvelu

Euroopan neuvosto hyväksyi vuonna 2019 uudet säädökset erilaisten väärinkäytösten paljastajien suojeluun liittyen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta OM028:00/2018). Vuoden 2023 alussa käyttöön tuleva direktiivi koskee kaikkia organisaatioita, jotka työllistävät yli 50 henkilöä. Direktiivin tarkoituksena on tavoite suojella erilaista rikkomuksista ilmoittavia henkilöitä negatiivisilta haittavaikutuksilta. First Whistle -palvelun avulla voit ilmiantaa anonyymisti mahdollisia väärinkäytöksiä tai epäkohtia.

Ihmiset, oli kyse sitten asiakkaistamme, työntekijöistämme tai yhteistyökumppaneistamme, ovat Laattapiste-Pukkilan arvojen ja tekemisen ytimessä. Tämän takia, anonyymi ilmoituskanava haluttiin ottaa käyttöön jo ennen direktiivin voimaanastumista. Samalla Laattapiste-Pukkila on määrittänyt organisaation sisältä vastuuhenkilöt, jotka käsittelevät kaikki järjestelmän kautta saadut ilmoitukset.

Voit tutustua First Whistleen tarkemmin verkossa ja tarpeen mukaan pääset tekemään ilmoituksen tästä linkistä.

Verojalanjälki

Laattapiste-Pukkila tukee suomalaisen yhteiskunnan ja palvelujen kehittämistä maksamalla veroja ja tarjoamalla työpaikkoja Suomessa. Yrityksen maksamia veroja käytetään esimerkiksi terveydenhuollon, julkisten palvelujen ja työttömyysturvan ylläpitoon.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen yhteiskunnalle maksamia veroja ja veronluontoisia maksuja, jotka koostuvat yrityksen tuloveron ja arvonlisäveron lisäksi palkkojen ennakonpidätyksistä sekä henkilöstöön liittyvistä lakisääteisistä maksuista.

Laskennallinen verojalanjälki koostuu tilikaudelta maksettavista ja tilitettävistä veroista. Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yrityksen tuloverot, tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot ja maksut, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. Tilikaudelta tilitettäviä veroja ovat arvonlisävero, palkoista perittävät ennakonpidätykset, asiakkailta perityt valmisteverot ja lähdeverot.

Vuonna 2023 koko konserni maksoi yhteisöveroa 372.7 t euroa. Työnantajamaksut olivat yhteensä 4.339,3 t euroa sisältäen sekä palkkoihin liittyvät sivukulut että ennakonpidätykset. Konsernin maksamat arvonlisäverot olivat yhteensä 9.750,8 t euroa. Laattapiste-Pukkila maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 14,4, miljoonaa euroa. (2022: 12,5 milj. euroa, 2021: 11,4 milj. euroa).

 

 

 

Katso myös

Varaa aika Etsi myymälä