Tuotetietopankki

Ajastintoiminto

Ajastintoimintoja on tuotteesta riippuen erilaisia, mutta yleisin ominaisuus on ajastaa kuinka pitkään tuote on päällä.


Allergiatunnus

Allergiatunnus kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun täyttävän allergiakriteerit. Allergiatunnuksen myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.allergiatunnus_attribuutilla.jpg


Altaan asennus

Altaan erilaiset mahdolliset asennustavat. Samalla altaalla voi olla useita mahdollisia asennustapoja.

Pesualtaan tilantarve

Altaan_asennus_attrtibuutilla.jpg

 • Käytön vaatima tila 800–900 x 1 100 mm.
 • Pesualtaan yläpuolella ja sivuilla tarvitaan vapaata tilaa. Altaan yhteydessä tarvitaan yleensä lasku- ja säilytystilaa, peili sekä pistorasia sähkölaitteille.
 • Posliinialtaiden mittatoleranssi on huomioitava mitoitettaessa kalusteita ahtaaseen tilaan.

 

Pesualtaan asennusmitat

Altaan_asennus_02_attrtibuutilla.jpg

h1 pesuallas lattiasta:

 • 800...900 mm aikuiset
 • 600...700 mm* alle kouluikäiset lapset
 • 700...900 mm vanhukset, liikuntarajoitteiset

h2 vapaata jalkatilaa vähintään:

 • 200...400 mm pienet altaat
 • 400...600 mm isot altaat
 • 580...630 mm pyörätuolin käyttäjät

* Lapsia varten voidaan käyttää koroketta, jotta he ylettyvät pesualtaalle.


Alustan vaatimukset

Keraamiset laatat kiinnitetään tavanomaisille laatoituskelpoisille alustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, tiili-, kalkkihiekkatiili-, rappaus-, tasoite- ja levyalustalle. Laatoitusalustan on oltava tasainen, puhdas, kiinteä ja liikkumaton.

Tasainen alusta: Laatoitusalusta tasaisuusvaatimus riippuu laatan koosta (SisäRYL 2013 taulukko 541).

Liikkumaton alusta: Betonialustalla kuivumiskutistumisesta suurimman osan pitää jo olla tapahtunut. Jos kuivumiskutistuminen ei ole tapahtunut vielä riittävällä tasolla, edelleen kutistuva alusta aiheuttaa laattapintaan liikettä, jonka seurauksena laatat irtoavat tai halkeavat. Rakenteelliset liikuntasaumat ja laatoitusalustan liikuntasaumat tulee aina huomioida, eikä niitä saa ylittää laatoituksella.

Alustan_vaatimukset_attribuutilla.jpg

Kiinteä alusta: Mahdolliset alustan halkeamat injektoidaan ja lattiavalut tehdään sementtipohjaisella pintavalumassalla. Imukykyisen alustan pohjustus tehdään ennen tasoitustöitä pohjusteella (primerilla), pohjusteen ohjeen mukaisesti huomioiden alustan imukyky. Tarvittaessa tehdään viimeistelytasoitukset tasoitteella ja vedeneristetään pinta. Tutustu erikseen valumassojen, primereiden, tasoitteiden ja vedeneristeiden asennusohjeisiin.

Puhdas alusta: Alustassa ei saa olla tartuntaa heikentäviä aineita eikä sementtiliimaa. Alusta puhdistetaan soveltuvin menetelmin. Sisäilman laadun kannalta käytettävien materiaalien päästöluokan olisi hyvä olla M1 tai EC1 Plus (GEV EMICODE).

Alustaan kiinnittäminen: Laatat kiinnitetään kiinnityslaasteilla tai laattaliimoilla valmistajien antamien erillisten ohjeiden mukaan. Alustan lämpötilan ja käytettävien tuotteiden lämpötilan on oltava laastin valmistajan ohjeen mukaiset. Tutustu erikseen kiinnityslaastin asennusohjeeseen.


Ammeen asennus

Ammeen suositeltu asennustapa. Osassa malleista voidaan käyttää myös muita asennustapoja, mutta silloin on syytä huomioida ammeen muoto ja siihen saatavilla olevat paneelit.

Ammeen tilantarve

Ammeen_asennus_attrtibuutilla.jpg

 • Suihkun ja ammeen yhteyteen suositellaan varaamaan 900 x 1 100 mm:n alue kuivaamista varten.
 • Suihkun ja ammeen yhteyteen tarvitaan laskutilaa pesuaineille ja -tarvikkeille.

Ammeen tilavuus litraa

Ammeeseen mahtuvan veden määrä litroina.


Ammetyyppi

Ammeen tyyppi kertoo onko kyseessä kylpyamme vai poreamme.


Asennuksesta jäävä hukkaprosentti

Keraamisten laattojen, tekstiililaattojen, kokolattiamattojen ja vinyylilattioiden asennuksessa syntyy aina tuotehukkaa, joten tuotetta hankittaessa hukka on otettava huomioon määrälaskennassa. Asennushukka esitettään tyypillisesti prosenttina asennettavasta pinta-alasta. Hukkaprosenttiin vaikuttaa:

 • asennettavan tuotteen koko
 • tuotteiden ladonta ja asennussuunnat
 • tuotteiden kuviointi
 • tilan muoto
 • tilan aukot, kuten ikkunat ja ovet

Asennettava materiaali

Tyypillinen hukka%
Keraaminen laatta 5-15
Tekstiililaatta 1-5
Kokolattiamatto 10-15
Vinyyli (LVT) 5

 

Koska tuotteiden valmistuserät ovat harvoin sekoitettavissa keskenään, suositellaan varamaan aina hiukan ylimääräistä asennuksessa tai käytössä mahdollisesti rikkoutuvien materiaalien tilalle, yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Määrälaskennasta vastaa aina tuotteen ostaja.


Asennussuunta/ladonta

Tekstiili- ja vinyylilattiat

Tuotekohtainen ohjeistus asennussuunnasta kertoo, kuinka tuotteet suositellaan ladottavaksi. Tuotteen pohjassa olevaan nuoleen tulee kiinnittää huomiota asennettaessa. Tutustu huolellisesti tuotteen asennusohjeeseen.

Yksisuuntainen asennusblobid0.jpgTuotteet asennetaan taustanuolet samaan suuntaan.

RiviladontaAsennussuunta_riviladonta.jpgTuotteet asennetaan taustanuolet samaan suuntaan. Tuotteen muodosta riippuen on olemassa erilaisia limityssuosituksia. Katso asennusohjeesta lisätietoja.

TiililadontaAsennussuunta_tiililadonta.jpgTuotteet asennetaan taustanuolet samaan suuntaan. Tuotteen muodosta riippuen erilaisia limityssuosituksia. Katso asennusohjeesta lisätietoja.

ShakkiruutuasennusAsennussuunta_shakkiruutu.jpgTuotteet ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden.

Suuntavapaa asennusAsennussuunta_suuntavapaa.jpgTuotteiden asennuksessa ei huomioida taustanuolten suuntaa.

KalanruotoasennusAsennussuunta_kalanruoto.jpgTuotteet asennetaan kalanruotokuvioon. Katso asennusohjeesta lisätietoja.


Elektronisen hanan virtalähde

Elektroniset hanat on jaettu kahteen ryhmään.

230V/12V (pistotulppa muuntajalla)
Hana sisältää muuntajan ja se kytketään pistorasiaan pistotulpalla.

Paristokäyttöinen
Hanan virtalähteenä toimii paristo.


Esiladonta

Esiladonta tarkoittaa ennen todellista asennusta tehtävää laatoituksen suunnittelutyötä. Tällöin laatat poistetaan pakkauksistaan ja ladotaan, eli sommitellaan, keskenään niin, kuin ne tullaan kiinnittämään lopulliseksi laattapinnaksi. Tuotteen värivaihtelulla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka useasta eri laattapakkauksesta laattoja tulee keskenään lajitella, eli sekoittaa, esiladontavaiheessa.

Esiladontavaiheessa tarkistetaan myös yksittäisten kappaleiden laatu ja mahdolliset virheelliset kappaleet siirretään sivuun eikä niitä oteta mukaan mukaan lopulliseen laatoitustyöhön. 

Esiladontavaiheessa suunnitellaan myös tuotteiden mahdollisesti toivottu limitys  ja valesaumalaattojen kohdennus  sekä suunnitellaan laattojen ja laatta-arkkien väliset saumaleveydet. Saumaleveyteen vaikuttaa taas merkittävästi tuotteen valmistustavasta johtuvat kappaleiden väliset mittavaihtelut eli toleranssit. Laatoitustyön suunnittelussa otetaan huomioon mahdolliset liikuntasaumat ja niiden vaikutus laattojen ladontaan.

Laatoitustyö, eli laattojen kiinnittäminen, voidaan aloittaa vasta huolellisen esiladonnan ja laattoituksen suunnittelun jälkeen.


Gtin

Kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. Tunnistenumero on nimeltään GTIN-koodi (Global Trade Item Number, entinen EAN-koodi "enari") ja viivakoodi on tunnistenumero sähköisesti luettavassa muodossa eli viivoiksi muutettuna. Ainoa virallinen EAN-viivakoodien ja GTIN-koodien myöntäjätaho Suomessa ja ulkomailla on GS1. (lähde: https://gs1.fi/fi)


Hanan asennustapa

Hanat ja suihkut on jaettu pinta- ja piiloasennettaviin asennustekniikasta riippuen.

Pinta-asennettava hana
Pinta-asennettava hana asennetaan pesualtaan tai valmiin pöytä- tai seinäpinnan päälle.

Piiloasennettava hana
Piiloasennetavat hanat asennetaan osittain seinän sisään, jolloin mekaniikkaa jää piiloon ja valmiin seinäpinnan ulkopuolelle jää ainoastaan tarpeelliset osat.

Asennusmittoja
Hanan_asennustapa_attrtibuutilla.jpg


Hanareikien lukumäärä

Tuotteessa olevien hanareikien lukumäärä.


Hanareikä

Sisältääkö tuote hanareikiä. Hanareikä on paikka johon hana kiinnitetään.


Hanojen lisäominaisuudet

Hanan valmistajan määrittämät lisäominaisuudet, jotka kuvaavat hanan erilaisia ominaisuuksia.


Hidastinkansi

WC-istuinkannen vaimennus eli soft-close toiminto. Toiminto hidastaa kannen ja istuirenkaan laskeutumista. Vaimennus ehkäisee kannen laskemisesta kuuluvia kovia ääniä, jotka voivat kantautua kauas etenkin kerrostaloissa.


Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)

Tuotteen hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen mukaisesti elinkaaren vaiheissa A1-A3: raaka-aineet, raaka-aineiden toimitus tehtaalle ja valmistus.


Hiilinegatiivinen tuote

Tuotteen hiilinegatiivisuus tarkoittaa:

hiilijalanjälki on EPD-ympäristöselosteessa tietyissä elinkaaren vaiheissa miinusmerkkinen luontaisesti, jolloin ei ole käytetty kompensaatioita

TAI

on toteutettu hiilijalanjäljen ylikompensaatiota, eli kompensoitu enemmän kuin hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen tietyissä elinkaaren vaiheissa on.

hiilinegatiivinen_attribuutilla.jpg


Hiilineutraali tuote

Tuotteen hiilineutraalius tarkoittaa:

hiilijalanjälki on EPD-ympäristöselosteessa tietyissä elinkaaren vaiheissa nolla luontaisesti, jolloin ei ole käytetty kompensaatioita

TAI

on toteutettu hiilijalanjäljen kompensaatio, eli hyvitetty hiilijalanjälkeä saman verran kuin hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen tietyissä elinkaaren vaiheissa on.

attribuutille_hiilineutraali_tuote.jpg


Huuhtelumekanismi

Huuhtelumekanismi koostuu huuhteluventtiilistä ja -painikkeesta.

Yksihuuhtelu
Tuotteessa on yksi huuhteluominaisuus, jossa on kiinteä huuhtelumäärä.

Kaksoishuuhtelu
Tuotteessa on kaksi huuhteluominaisuutta, iso ja pieni huuhtelu, joilla on erilaiset huuhtelumäärät. Esimerkiksi iso huuhtelu voi olla 6 l/min ja pieni huuhtelu 4,5 l/min, näin vedenkäyttöä voidaan rajoittaa tarpeesta riippuen.

Automaattihuuhtelu (urinaalit)
Tuotteessa on sensori, joka tunnistaa tarpeen huuhdella ja huuhtelu käynnistyy automaattisesti.


Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa

Tuotteen huuhtelumäärät iso- ja pienihuuhtelu alkuperäisillä tehdasasetuksilla. Huuhtelumääriä on yleensä on mahdollista säätää, raja-arvot vaihtelevat tuotekohtaisesti.


Huuhtelupainikkeen sijainti

Seinä-WC-elementin huuhtelupainikkeen sijainti. Huuhtelupainike asennetaan yleensä elementin etupuolelle, mutta matalassa elementissä painike on myös mahdollista asentaa elementin päälle.


Huuhtelutekniikka

WC-istuimen huuhtelutekniikka kuvaa tapaa jolla WC-istuin huuhdellaan. WC-istuimissa on kaksi yleistä huuhtelutekniikkaa reunnalinen ja reunatun huuhtelu (rimless). Lisäksi urinaaleissa on täysin vedettömiä huuhteluratkaisuja.

Reunallinen
Reunallinen huuhtelu on perinteinen huuhtelutekniikka, jossa vesi kulkee WC-istuimen kulhon yläreunassa olevien reunojen sisällä ja se valuu reunojen alta kulhoon.

Reunaton (rimless)
Reunaton (rimless) huuhtelu on uudempi tekniikka jossa WC-istuimen kulhossa ei ole huuhtelureunusta. Kulhon reunoilla on urat joita pitkin vesi kulkeutuu takareunassa olevan vedenohjaimen kautta ympäri kulhoa. Reunattoman huuhtelun etuja ovat mm. helpompi puhdistus ja tehokas huuhtelu.

Vedetön
Vedetön huuhtelu on urinaaleissa käytetty huuhtelutekniikka. Vedettömät urinaalit sisältävät esimerkiksi sitruunahappoa sisältävän säiliön perinteisen vesihuuhtelun sijasta.


Huurtumisen esto

Huurtumisen esto peilissä lämmityselementillä.


IP-luokitus

IP-luokitus_attribuutilla.jpg

Kylpyhuoneen sähköasennuksille on tiukat vaatimukset, sillä vesi johtaa sähköä ja voi siten aiheuttaa suuria vahinkoja. Kylpyhuoneeseen sijoitettavissa sähköisissä elementeissä (pistorasiat ja valaisimet) on oltava IP-luokitus. IP-koodi on kansainvälinen standardi, joka kertoo, miten laite kestää vettä ja muita vierasaineita. Viereisissä kuvissa näytetään, miten sähköisiä osia sisältävät kalusteet voidaan sijoittaa kylpyhuoneissa, joissa on amme tai suihkuallas.

Alue 0: Kylpyhuoneen kostein osa eli ammeen tai suihkualtaan sisäpuoli, jonka sähköasennuksilla on korkeat vaatimukset. Käytä aina ammattilaista.

Alue 1: Kylpyammeen tai suihkualtaan yläreunasta lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen pystysuorilla pinnoilla. Alueelle ei saa sijoittaa sähköisiä osia sisältäviä peilejä tai kalusteita.

Alue 2: Rajoitettu alue, joka kattaa vaakatasossa 60 cm alueen kylpyammeen tai suihkualtaan ympäriltä sekä siinä lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen ulottuvat pystysuorat pinnat. Vaatimuksena on vähintään IP44-luokitus, ja 230V-liitäntää ei saa olla. Dansanilla on useita IP44-hyväksyttyjä peilejä, jotka voi sijoittaa kaikkialle alueella 2. IP44-hyväksytyt peilikaapit ja sähköliitännällä varustetut allaskaapit voidaan sijoittaa jaettuna molempiin alueisiin, kunhan pistorasia on alueella 3.

Alue 3: Muu osa tilasta. Alueella vaaditaan vähintään IP20, ja 230V-liitännät ovat sallittuja.


Istuinkorkeus cm

WC-istuimen istuinkorkeus on WC-kulhon yläreunasta valmiiseen lattiaan mitattu etäisyys. WC-istuinkansi nostaa istuinkorkeutta mallista riippuen noin 1-5 cm.

Istuinkorkeus_atrtibuutilla.jpg


Istuintyyppi

WC-istuimen tyyppi. WC-istuimet on jaettu neljään ryhmään ominaisuuksien mukaan.

Seinä-WC
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on yli 50 cm.

Seinä-WC lyhyt
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on korkeintaan 50 cm.

Lattia-WC
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on korkeintaan 43 cm.

Lattia-WC korkea
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on yli 43 cm.


Kaksipuolinen peili

Peilikaapin ovissa molemmilla puolilla peilipinta.


Kaksoisjohdotus

Pistorasiassa on virta, kun valaisin on sammutettu.


Kelvin maks

Kelvin maks kertoo valon värin lämpötilan maksimiarvon.

Valaisinten värilämpötilaa kuvaa kelvin-asteikko
Asteikossa 2 000 kelviniä on erittäin lämmin lähes punertava valo ja 6 000 kelviniä hyvin kylmä miltein sinertävä valo.

Kelvin_maks_atrtibuutilla.jpg

Valomittausmääritelmät
Watti (W) Teho Dansani käyttää energiatehokasta, 350mA jatkuvaa jännitettä.
Kelvin (K) Värilämpötila Kynttilän värilämpötila on 2 700K. Dansani käyttää tätä valkoisempaa, mutta lämmintä värilämpötilaa
3 000–3 150 K parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi.
Luksi (lx) Valaistusvoimakkuus Tietylle pinnalle osuvan valovirran määrä. Dansani ilmoittaa vertailuarvoiksi mitatut arvot kaikista 60 cm leveistä peileistä ja peilikaapeista.
Luumen (lm) Valovirta Valolähteen tuottama kokonaisvalomäärä ja se osa valovirrasta, jolla on kyky tuottaa silmässä valoaistimus. Suhteellisen teoreettinen arvo, joka ei huomioi esimerkiksi varjoja tai valaisimen muotoilua.
CRI tai Ra Värintoistoindeksi Valolähteen kyky toistaa tiettyjä testivärejä suhteessa annettuun vertailuvalonlähteeseen määrätyssä värilämpötilassa. Multiwhite tuotteiden CRI-arvo on vähintään 90.

 


Kierrätetyn langan osuus %

Kierrätetyn langan osuus tuotteessa käytetystä langasta.


Kierrätetyn langan osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn langan osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus %

Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteessa käytetyistä raaka-aineista.


Kierrätetyn materiaalin osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kiiltoaste

Keraamiset laatat
Keraaminen laatta voi olla ulkonäöltään joko kiiltävä tai matta. Tähän vaikuttaa 'Laatan lasitus' mutta laatan pinta voidaan käsitellä erikseen näiden visuaalisten ilmeiden aikaan saamiseksi.

Arvo Arvon kuvaus  
Kiiltävä Laatan pinta kiiltää, koska sen pinnassa on kiiltolasitus. kiiltoaste_kiiltävä_attribuutilla.jpg
Kiillotettu Laatan pinta kiiltää, koska sen pinta on kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen vielä kiillotettu. kiiltoaste_kiillotettu_attribuutilla.jpg
Puleerattu Laatan pinta on osittain kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen osittain kiillotettu hiontatekniikalla. kiiltoaste_puleerattu_attribuutilla.jpg
Harjattu Lasittamattomaan laatan pintaan voidaan harjaamalla saada normaalia mattapintaa karkeampi ilme.  
Matta Matan ilmeen aikaansaamiseksi laatan pinta on lasittamaton, kiillottamaton tai mattalasitettu. kiiltoaste_matta_attribuutille.jpg


Vinyylilankut ja -laatat
Vinyylilattian kiiltoastetta voidaan säätää tuotannossa pintakäsittelyllä. Matta pinta tuo esimerkiksi puukuvioidulle vinyylilattialle aidomman puulattian kaltaisen ulkoasun.


Kiinnityspulttien väli mm

Seinä-WC-istuimen kiinnitysväli eli mitta kiinnityspulttien välillä. Arvo ilmoitetaan myös seinä-WC-elementtien puolella, jossa se kertoo yhteensopivat kiinnitysvälit.


Koko cm

Keraaminen laatta valmistetaan savesta, kvartsista ja maasälvästä korkeassa lämpötilassa polttamalla, jolloin laatta kutistuu (sintraantuu) voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotteiden mitat eivät ole täysin absoluuttista. Laattojen mitat määritetään standardin SFS-EN ISO 10545-2 mukaisesti. Laatoille määritetään sekä nimellismitat, joista johdetaan nimelliskoko ("nominal size") sekä valmistusmitat, joista johdetaan valmistuskoko ("work size").

Esimerkki 1 Laatan nimelliskoko eli lyhyesti koko on 60x60 cm, voi sen valmistusmitta olla välillä +/-5 mm, eli esim. 597x597 mm.

Esimerkki 2 Laatan koko on 10x10 cm ja verkotetulla arkilla yksittäisen laatan valmistusmitta voi olla esim. 97x97 mm.

Laattojen valmistumitoista tulee varmistua ennen laattojen kiinnittämistä pysyvästi rakenteisiin. Kahden valmistajan sama laattakoko eli nimellismitta ei tarkoita, että kummankin valmistajan valmistusmitat olisivat samat. Vaikka koko olisi identtinen, ei voida olettaa, että laattojen saumaleveys tai saumajako olisi sama, kun laattoja yhdistetaäään samalla tai vierekkäisllä alueilla. Standardin mukaiseen kokoluokitteluun vaikuttaa myös laatan valmistustapa ja mitoitustarkkuus.


Kokoluokka - lyhyt sivu cm

Laattapiste lajittelee laatat kokoluokkiin keraamisen laatan lyhyemmän sivun mukaan. Esimerkiksi keraamisen laatan lyhyempi sivu on 15 cm ja pidempi 25 cm, kokoluokaksi määräytyy 10-15 cm. Kokoluokittelullamme pyrimme auttamaan tuotteiden etsinnässä eri käyttötarkoituksia ja kohteen yleisilmettä varten.

Kokoluokka_lyhytsivucm_attribuutilla.jpg


Kulutuksenkestävyys (EN 1307)

Tekstiililattiat sekä kudotut vinyylilattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN 1307).

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

blobid4.jpg

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

blobid6.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 


Kulutuksenkestävyys (EN 685)

LVT-lattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN 685).

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

blobid13.jpg

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

blobid15.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 


Kulutuksenkestävyys (EN ISO 10874)

LVT-lattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN ISO 10874)​.

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

Käyttöluokka_31-34.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 

blobid21.jpg


Kulutuksenkestävyys PEI

PEI-arvo kertoo laatan lasituksen kulutuksenkestävyyden asteikolla 0-5. Mitä suurempi luku, sen parempi on kulutuskestävyys. Vaaleat värit kestävät kulutusta yleensä tummempia värjä paremmin. PEI-arvo määritetään vain lasitetuille lattialaatoille. 

Suuntaa antavat käyttökohteet:

Arvo Arvon selite
PEI 1 Kodin lattiat, käyttö ilman kenkiä
PEI 2 Kodin lattiat, käyttö pehmeäpohjaisin kengin
PEI 3 Kodin kaikki lattiat sekä liiketilojen kevyt lattiakäyttö
PEI 4 Liiketilojen keskiraskas ja teollisuuden kevyt käyttö, laitoskäyttö
PEI 5 Erittäin kova kulutus

Kulutuskalvon paksuus mm

Kulutuksenkestävyyteen ratkaisevasti vaikuttava läpinäkyvä kerros LVT:n pinnassa.


Kuosi

Kuosilla kuvataan pintamateriaalin pinnan yleisilmettä tai tyyliä, jota pinnan kuvio jäljittelee.


Kuosivariaatioiden lukumäärä

Kuosivariaatioiden lukumäärä kertoo, montako toisistaan erilaista pinnan kuviota tuotteen valmistuksessa on käytetty. Esimerkiksi kuosivariaatioiden lukumäärä on 25, tarkoittaa että joka kahdeskymmenes viides laatta on keskenään saman kuvioinen.


Kytkentä

Vesikiertoisten kytkentäsuunta kertoo, mistä suunnasta vesikytkentä pyyhekuivaimeen voidaan suorittaa. Vaihtoehtoina on ylä- ja alakytkentä. Suurin osa tuotteista on tarkoitettu alakytkennälle, niin että kylmä ja kuuma vesi kytketään tuotteen eri puolille alareunaan. Nordhemin vesikiertoisiin pyyhekuivaimiin on kuitenkin saatavilla lisätarvikkeena NH-venttiili, joka mahdollistaa kytkennän pyyhekuivaimen yhdeltä puolelta (vasen tai oikea) ja mahdollistaa myös yläkytkennän.


Käyttö portaissa

Mikäli tekstiilimattoa käytetään portaissa, erityisesti portaan reunoissa olevat osat mattoa joutuvat merkittävän kovalle kulutukselle. Erityisissä testiolosuhteissa voidaan määrittää, pystyykö päällystettä käyttämään jatkuvasti vai pelkästään satunnaisesti kulutukselle altistuvissa portaissa.​

Jatkuva käyttö (julkinen tila, esim. hotelli)blobid3.jpg
Satunnainen käyttö (koti)


Käyttöaika minuutteina

Käyttövalmiiksi sekoitetun tuotteen käyttöaika (astia-aika) minuutteina.


Käyttötarkoitus

Keraamiset laatat
Keraamista laatta voidaan käyttää sen ominaisuuksista riippuen pintamateriaalina, joko seinissä, lattioilla, ulkotiloissa tai uima-altaissa. Keraamiset laatat testataan erilaisten standardien mukaan todisteina soveltuvuudesta näihin edellämainittuihin käyttökohteisiin. Laattapisteen suositukset ovat aina vähintään standardien mukaiset mutta hyvän käyttökokemuksen takia voimme suositella tuotteita myös tiukemmin kriteerein.

Tekstiili- ja vinyylipäällysteet
Vinyylilaatat, tekstiililaatat ja kokolattiamatot soveltuvat lattiakäyttöön. Kulutuksenkestävyysluokka kertoo, kuinka kovan rasituksen lattiaan kyseinen tuote testatusti soveltuu. Kudottu vinyylitapetti on puolestaan suunniteltu seinäkäyttöön.


Laastipeti

Laatoitettaessa kiinnityslaasti levitetään hyvin vaatimukset täyttävään alustaansa ja kammataan lopuksi auki pystysuorin vedoin. Kiinnitysainekerroksen peittävyyden tulee olla 100 %, koska vettä keräävät onkalot kiinnitysainekerroksessa voivat näkyä tummempina alueina valmiissa laatoituksessa. Vaativissa kohteissa sataprosenttinen kiinnitys voidaan varmistaa kaksoiskiinnityksellä. Kaksoiskiinnityksessä kiinnityslaasti levitetään alustan lisäksi myös kiinnitettävään laattaan.

Laatat asetetaan tuoreeseen kiinnitysaineeseen ja varmistetaan tartunta ja ilman poistuminen laattojen alta taputtamalla laatat kiinni esimerkiksi kumilastalla tai hiertämällä laattaa kevyesti kiinnityslaastia vasten. Jos kiinnitettävä laatta on verkotetulla arkilla, kuten mosaiikit, taputtelu auttaaa samalla mosaiikit kiinnittymään oikeaan asentoon.

Mosaiikkien asentaminen tehdään ylhäältä alaspäin ja valumisen estämiseksi arkit voidaan tukea teipillä ylempiin rakenteisiin. Altaita laatoitettaessa arkkien laatoitus aloitetaan matalammasta päästä edeten syvempään päähän. Mosaiikkien asentaminen kulmiin jätetään myöhempään työvaiheeseen.

Ylimääräinen saumoista pursunut kiinnitysaine poistetaan tuoreeltaan esim. pahvinpalalla niin, että saumausaineelle jää tarvittava tila.

Tutustu kiinnityslaasti asennusohjeeseen.


Laatan tyyppi

Arvo Arvon kuvaus  
Laatta Laatta-tyypillä on merkitty kaikki peruslaatoitukseen sopivat laatat. laatan_tyyppi_laatta_attribuutilla.jpg
Kuviolaatta Kuviolaatoilla tarkoitetaan laatoituskokonaisuuteen tehosteina tai sisustuksissa visuaalisina elementteinä käytettäviä voimakaskuvioisia laattoja. laatan_tyyppi_kuviolaatta_attribuutilla.jpg
Mosaiikki Mosaiikeiksi kutsutaan pieniä, alle 7x7 cm kokoisia laattoja, jotka voivat olla erityyppistä keraamista laattaa tai keraamisen laatan tavoin käytettäviä laattoja, kuten lasimosaiikkeja. Mosaiikin ominaisuuksiin kuuluvat murtokulma, viirut, kolot, kuplat jne. jotka muodostavat niiden ainutlaatuisen ulkonäön. laatan_tyyppi_mosaiikki_attribuutilla.jpg
Boordi, Boordi sisäkulmapala, Boordi ulkokulmapala Boordit ovat peruslaatoituksen sekaan laatoitettavia kapeita koristeelementtejä, jotka aikaansaavaat nauhamaisen tai raidanomaisen visuaalisen efektin. Boordeilla voidaan rajata tai jakaa laatoitus eri alueisiin tai siistiä laatoituksen päättyminen. Boordien sisä- ja ulkokulmapaloilla saadaan laatoitettua boordit viimeistellysti mm. seinien taitekohdissa.

 

laatan_tyyppi_boordi_attribuutilla.jpg

Jalkalista, Jalkalista sisäkulma, Jalkalista ulkokulma Jalkalista on valmiiksi käyttötarkoitustaan varten muotoiltu, esimerkiksi yläreunastaan pyöristetty, valmis kappale, jota voidaan käyttää lattian ja seinän taitteessa seinälle nostettuna. Jalkalistan sisä- ja ulkokulmilla saadaan jalkalista laatoitettua viimeistellysti seinien kulmissa. Jalkalista kiinnitetään kuten muukin laatoitus.

 

laatan_tyyppi_jalkalista_attribuutilla.jpg

Porraspala Porraspala on valmiiksi käyttötarkoitustaan varten muotoiltu, esimerkiksi etureunasta pyöristetty tai porrasaskelman muotoon valmistettu, valmis kappale, jota voidaan käyttää porrasaskelmien pintamateriaalina. Porraspala kiinnitetään kuten muukin laatoitus.  laatan_tyyppi_porraspala_attribuutilla.jpg

 

Kuviolaatan, boordien, jalkalistojen ja porraspalojen polttoerä sekä valmistapa voi poiketa peruslaatasta ja väriero peruslaattaan verrattuna on mahdollista ja täysin normaalia.


Laatan valmistuskoko cm

Keraaminen laatta valmistetaan savesta, kvartsista ja maasälvästä korkeassa lämpötilassa polttamalla, jolloin laatta kutistuu (sintraantuu) voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotteiden mitat eivät ole täysin absoluuttista. Laattojen mitat määritetään standardin SFS-EN ISO 10545-2 mukaisesti. Laatoille määritetään sekä nimellismitat, joista johdetaan nimelliskoko ("nominal size") sekä valmistusmitat, joista johdetaan valmistuskoko ("work size").

Esimerkki 1 Laatan nimelliskoko eli lyhyesti koko on 60x60 cm, voi sen valmistusmitta olla välillä +/-5 mm, eli esim. 597x597 mm.

Esimerkki 2 Laatan koko on 10x10 cm ja verkotetulla arkilla yksittäisen laatan valmistusmitta voi olla esim. 97x97 mm.

Laattojen valmistumitoista tulee varmistua ennen laattojen kiinnittämistä pysyvästi rakenteisiin. Kahden valmistajan sama laattakoko eli nimellismitta ei tarkoita, että kummankin valmistajan valmistusmitat olisivat samat. Vaikka koko olisi identtinen, ei voida olettaa, että laattojen saumaleveys tai saumajako olisi sama, kun laattoja yhdistetaäään samalla tai vierekkäisllä alueilla. Standardin mukaiseen kokoluokitteluun vaikuttaa myös laatan valmistustapa ja mitoitustarkkuus.


Lattia-WC:n malli

Lattiaan asennettavan WC-istuimen viemäröintityyppi.

S-lukko
S-lukollisen WC-istuimen viemäröinti on pystysuunnassa ja tästä johtuen tuote voidaan viemäröidä ainoastaan lattiaan. S-lukolliset WC-istuimet on jaettu kahteen ryhmään piilo ja avoin, joka tarkoittaa käytännössä jääkö viemäriliitos näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

P-lukko
P-lukkolisen WC-istuimen viemäröinti on vaakasuunnassa, joka mahdollistaa tuotteen viemäröinnin seinään. P-lukollinen WC-istuin on myös mahdollista viemäröidä lattiaan erillisen viemäröintiyhteen avulla.


Limitys

Limitys kertoo sen, kuinka paljon asennettavaa materiaalia voidaan haluttaessa limittää asennusvaiheessa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Usein laattojen koko ja muototoleranssi ei mahdollista suuria limityksiä (esim. vain harvalle laatalle soveltuu puolen laatan ladonta). Laatoille on tästä syystä suositeltavaa tehdä esiladonta tasaiselle alustalle ja varmistua siten toivotun limityksen soveltuvuudesta kohteeseen.

Esimerkkejä eri limityksistä:

Limitys_attribuutilla.jpg


Limitys

Limitys kertoo sen, kuinka paljon asennettavaa materiaalia voidaan haluttaessa limittää asennusvaiheessa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Usein laattojen koko ja muototoleranssi ei mahdollista suuria limityksiä (esim. vain harvalle laatalle soveltuu puolen laatan ladonta). Laatoille on tästä syystä suositeltavaa tehdä esiladonta tasaiselle alustalle ja varmistua siten toivotun limityksen soveltuvuudesta kohteeseen.

Esimerkkejä eri limityksistä:

Limitys_attribuutilla.jpg


Liukkausluokka A, B, C jalalle

ABC-luokitus kertoo laatan pinnan kitkan standardin DIN 51097 mukaisesti testattuna. Laatan A/B/C-arvot mitataan paljaalla jalalla märälle laattapinnalle, jota kallistetaan tietyn asteen verran. Testituloksena laatta saavuttaa A-, B- tai C-luokituksen riippuen siitä, missä alustan kaltevuusasteessa liukastuminen paljaalla jalalla tapahtuu.

Lattialaatan liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan. ABC-luokitus tulee huomioida silloin, kun laattaa valitaan tiloihin, joissa kuljetaan paljain jaloin, ja joissa paljaan jalan ja laatan välissä voi olla vettä. Julkisissa tiloissa lattialaatan liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan, kodin tiloissa voi käyttää laattoja, joilla ei ole ABC-luokitusta.

Arvo Julkisen tilan suuntaa antavat käyttökohteet  
A

Kuivat tilat, joissa kävellään paljain jaloin, esim. pukeutumistilat.

Liukkausluokkajalalla_A_attribuutilla.jpg
B

Märät tilat, joissa kävellään paljain jaloin, esim. pesutilat.

Liukkausluokkajalalla_B_attribuutilla.jpg
C

Märät tilat, joissa kävellään paljain jaloin ja vaativat erityistä kitkaa, esim. uima-altaiden askelmat ja kaltevat kulkuluiskat.

Liukkausluokkajalalla_C_attribuutilla.jpg

Laatoitukset voi tehdä myös erityissuunnitelman mukaisesti.

Uima-altaat:

Liukkausluokkajalalla_Uima-altaat.jpg

A
 • allaseinät
 • altaan pohja, kun syvenevässä altaassa syvyys on yli 135 cm
 • altaan pohja, kun tasapohjaisen altaan syvyys on yli 80 cm
B
 • altaan pohja, kun syvenevässä altaassa syvyys on alle 135 cm
 • altaan pohja, kun tasapohjaisen altaan syvyys on alle 80 cm
 • allashuoneen lattia
C
 • altaan reuna
 • laatoitetut allasportaat ja askelmat
 • kaltevat kulkuluiskat
 • altaan reuna-alueet, kuten korokkeet

Liukkausluokka R9-R13 kengälle

R-luokitus kertoo laatan tai vinyylin pinnan kitkan standardin DIN 51130 mukaisesti testattuna. Lattiamateriaalin R-luokitusta mitataan jalkineella märälle materiaalille, jota kallistetaan tietyn asteen verran. Testituloksena materiaali saavuttaa R9-R13-luokituksen riippuen siitä, missä alustan kaltevuusasteessa liukastuminen tapahtuu kengät jalassa.

Lattiamateriaalin liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan. R-luokitus tulee huomioida silloin, kun materiaalia valitaan tiloihin, joissa kuljetaan kengät jalassa, ja joissa kengän ja lattian välissä voi ajoittain olla vettä/kosteutta. Liukkausluokka vaikuttaa lattiamateriaalin hoitoon ja ylläpitoon. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida, että lattia on sitä vaikeampi puhdistaa, mitä karheampi sen pinta on. Näin ollen karhea lattiamateriaali ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikkiin tiloihin. Julkisissa tiloissa lattiamateriaalin liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan, kodin tiloissa voi käyttää materiaaleja, joilla ei ole R-luokitusta.

Arvo Julkisen tilan suuntaa antavat käyttökohteet  
R9 Toimistot ja tavanomaiset liiketilat Liukkausluokkakengalle_R9_attribuutilla.jpg
R10 Elintarvikemyymälät Liukkausluokkakengalle_R10_attribuutilla.jpg
R11 Terassit, portaat ja askelmat ulkotiloissa sekä lämmityskeittiöt Liukkausluokkakengalle_R11_attribuutilla.jpg
R12 Teollisuustilat ja esim. suurtalouskeittiöt Liukkausluokkakengalle_R12_attribuutilla.jpg
R13 Teollisuuslattiat, jotka altistuvat liukastumisvaaran aiheuttavielle aineille (esim. öljy ja rasva) Liukkausluokkakengalle_R13_attribuutilla.jpg

Laatoitukset voi tehdä myös erityissuunnitelman mukaisesti.


Lämmitystyyppi

Pyyhekuivaimia on saatavilla useilla erilaisilla lämmistyypeillä. Varmista tuotetta valittaessa sen sopivuus kohteeseen.

Sähkö
Sähköllä lämmitettävät pyyhekuivaimet jakaantuvat karkeasti kahteen ryhmään riippuen lämmitykseen käytettävästä väliaineesta. Kun väliaineena on ilma ovat pyyhekuivaimet yleensä pieniä ja niissä on kiinteä vakiolämpötila joka ei ole säädettävissä. Kun väliaineena on vesi tai muu neste ovat pyyhekuivaimet tehokkaampia ja lämpötila on säädettävissä pyyhekuivaimen termostaatista.

Lämmitysvesi
Lämmitysveteen kytkettävät pyyhekuivaimet lämpenevät talon lämmitysverkoston kautta. Pyyhekuivaimen maksimilämpötila riippuu verkostossa kiertävän veden lämpötilasta. Lämpötila vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Lämpötilaa voidaan kuitenkin laskea, jos tuotteeseen on asennettu erillinen termostaatti.

Käyttövesi
Käyttöveteen kytkettävät pyyhekuivaimet lämpenevät talon käyttövedenkiertoverkoston kautta. Pyyhekuivaimen maksimilämpötila riippuu verkostossa kiertävän veden lämpötilasta. Lämpötilaa voidaan kuitenkin laskea jos tuotteeseen on asennettu erillinen venttiili, jolla virtaamaan saadaan rajoitettua. Käyttöveteen kytketyn pyyhekuivaimen vedenkiertoa ei kuitenkaan voida sulkea kokonaan. Käyttöveteen asennettavilla pyyhekuivaimilla on erityisvaatimuksia mm. materiaalin suhteen.

Hybridi
Hybridi mallin pyyhekuivaimet yhdistävät vesikiertoisen ja sähköisen lämmityksen. Lämmitysveteen kytkettyyn pyyhekuivaimeen on mahdollista asentaa lisätarvikkeena sähkövastus. Hybridi pyyhekuivaimen etuna on mahdollisuus lämmittää pyyhekuivainta kesäaikaan sähköllä, kun talon lämmitys muuten vähenee.


Menekki saumauksen jälkeisessä pesussa l/m2

Tuotteen laskennallinen menekki saumauksen jälkeisessä pesussa eli saumausainejäämien puhdistamisessa laatoitetulta pinnalta. Menekki on suuntaa-antava ja voi olla suurempi tai pienempi riippuen mm. saumojen määrästä sekä laatan pinnan huokoisuudesta ja sileydestä/karheudesta.
sisältää pikavalikon.


Mitoitustarkkuus

Mitoitustarkkuus kertoo, kuin tarkka tuotteen ilmoitettu nimelliskoko ja valmistuskoko todellisuudessa voi olla. Mitoitustarkkuudella tarkoitetaan keraamisen laatan valmistusstandardiin liittyvää valmistuskoon tarkistusprosessia. Valmistustavasta riippuen laatan nimelliskoon ja todellisen koon välillä voi olla eroja ja se tulee huomioida asennusvaiheessa.

Arvo Arvon kuvaus
Kaliiberiluokiteltu Valmistuserän laatat lajitellaan useampaan kaliiberi- eli kokoluokkaan (esim. A, B ja C), pakataan luokittain omiin pakkauksiin (esim. A-paketti ja B-paketti) ja laatan koko ilmenee pakkauksessa olevasta taulukosta. Samaan pintaan asennettavien laattojen tulee olla joko samaa (esim. kaikki kaliiberia B) tai pienempää kaliineriluokkaa (esim. kaliiberia B ja A).
Monokaliiberi Laatta valmistetaan aina yhteen kokoon. Monokalibeerilaattoja ei mittaluokitella, kuten kaliberiluokittelussa tehdään. Eri laattaerien mitat voivat vaihdella sallitun toleranssin rajoissa (esim. 20x40 kaakelille toleranssi +/- 2 mm).
Rektifioitu Laatat rektifioidaan reunahiomalla polton jälkeen yhteen hyvin tarkkaan kokoluokkaan pakkauksessa olevan taulukon mukaisesti. Esimerkiksi jos laatan koko on 30x60 cm, voi rektifioitu valmistusmitta olla 297x597 mm. Kun laatta on rektifioitu, voidaan laatoitus tehdä tavanomaista kapeammalla saumalla, kuitenkin vähintään 2 mm.
Leikattu Laatta valmistetaan suuremmasta laatasta leikkaamalla. Tuotteissa on tyypillisesti kokovaihtelua ja osa laatan reunoista saattaa läheltä tarkasteltuna poiketa toisistaan eikä reuna ole täysin virheetön sekä yksittäisissä laatoissa voi olla ulkonäöltään erilaisia reunoja.
Myllytetty Myllytyksen tarkoituksena on luoda laatalle rustiikkinen tai antiikkinen ulkonäkö. Laattoja pyöritetään isossa rumpulieriössä hiekan, metallikuulien ja veden kanssa. Myllytyksessä laatasta irtoaa pieniä lohkeamia jolloin lopullisten laattojen mitat ja muodot vaihtelevat toisiinsa nähden.

Modulaarinen laatta

Modulaarisuudella tarkoitetaan sitä, että laattasarjan eri laattakoot ovat yhdistettävissä toistensa kanssa niin, että saumat kohtaavat. Esimerkiksi 30x30 cm voidaan laatoittaa samaan saumajakoon kolmen 10x10 cm kanssa.

Modulaarinen-laatta_attribuutille.jpg


Monokaliiberi

Monokaliiberilaatat ovat laattoja, jotka valmistetaan aina yhteen kokoon. Monokaliiberilaattoja ei mittaluokitella, kuten kaliberiluokittelussa tehdään (katso lisätietoja kohdasta Mitoitustarkkuus). Siten saman sarjan saman kokoiset tuotteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Yhdenmukainen koko mahdollistaa eriväristen tuotteiden yhdistelyn ladonnassa.

Esimerkki kahden saman kokoisen, erivärisen monokaliiberituotteen ladonnasta:monokaliiberi_attribuutilla.jpg


Muoto

Pintamateriaalin "Muoto" kertoo, mikä visuaalinen muoto valmiista pinnasta erottuu silmälle. Muoto-tiedolla kuvataan myös yksittäisen pintamateriaalikappaleen muotoa. Joskus yksittäinen kappale saattaa olla eri muotoinen kuin valmiista pinnasta visuaalisesti erottuva muoto.

muoto_attribuutilla.jpg

Muoto Muu käytetään muun muassa silloin, jos yksittäinen kappale on täysin omanlaisensa tai valmiista pinnasta erottuu useampia muotoja, kuten suorakaiteita ja neliöitä.

muoto_muu_attribuutilla.jpg


Nanopinnoitelasi

Nanopinnoitetussa lasissa on erikoissuojapinnoite sisäpuolella, jonka ansiosta puhdistaminen on helpompaa.


Nukkalanka

Tekstiilimatoissa käytettävää lankaa valmistetaan erilaisista tekokuiduista sekä luonnonkuiduista. Esimerkkejä yleisimmistä mallistomme tekstiililattioissa ja matoissa käytetyistä tekstiilikuiduista:

Polyamidi (PA)

 • synteettinen tekokuitu, valmistetaan kemiallisesti orgaanisista hiilipohjaisista kemikaaleista
 • polyamidin toinen tunnettu kutsumanimi on nailon (nylon)
 • erilaiset polyamidit voidaan erottaa nimen perässä kerrotulla numerolla, esim. PA 6,6 tai PA 6, joka kertoo keskenään reagoivien hiiliatomien määrästä
 • erittäin elastinen, kimmoisa, vahva ja rypistymätön kuitu, joka kuivuu nopeasti
 • hyvä veto- ja hankauslujuus
 • kierrätetyn polyamidin käyttö on keino pienentää lattianpäällysteiden valmistuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä
 • kierrätetyn polyamidin raaka-aineena käytetään usein tekstiiliteollisuuden ylijäämää, vanhoja kalastusverkkoja tai mattoja
 • polyamidia käytetään mattojen materiaalina etenkin julkisissa tiloissa, joissa vaaditaan erittäin kovaa kulutuksenkestävyyttä

Polyester (PES)

 • synteettinen tekokuitu, valmistetaan kemiallisesti useimmiten polyetyleenitereftalaatista (PET)
 • elastinen, vahva, rypistymätön, pehmeä ja kimmoisa kuitu, hyvä hankauksenkestävyys
 • hylkii vettä ja kuivuu erittäin nopeasti

Polypropeeni (PP)

 • synteettinen tekokuitu, koostuu eteenistä, propeenista tai muista alkeeneista
 • erittäin luja kuitu, jolla on hyvä mikro-organismien sekä kemikaalien vastustuskyky
 • ei ime itseensä kosteutta, mutta kuljettaa tai haihduttaa kosteutta hyvin, hyvä lämmöneristyskyky
 • yksi kevyimmistä kuitumateriaaleista

Polyolefiini (PO)

 • synteettinen tekokuitu, joka ei ime itseensä juurikaan vettä
 • polyolefiineja ovat mm. polyeteeni, polypropeeni ja elastodieeni

Polyetyleenitereftalaatti (PET)

 • Kulutusta kestävä ja kevyt materiaali
 • Matoissa voidaan käyttää esimerkiksi kierrätetyistä PET-muovipulloista valmistettua lankaa

Villa

 • villa on lähinnä keratiinista muodostuva proteiinikuitu, jota keritään lampaasta
 • erinomainen lämmöneristyskyky, kosteudensiirtokyky, joustavuus ja värjääntyvyys
 • palautuu hyvin venytyksestä ja painaumista, ei rypisty helposti
 • hylkii vettä ja likaa, sekä on luonnostaan paloturvallinen
 • villamatto on luonnollinen, lämmin ja hyvin hoidettuna pitkäikäinen
   
Tekstiilimattojen värjäys

Tekstiilimatoissa käytettävää lankaa värjätään erilaisilla menetelmillä, esim.:

Läpivärjäys

 • solution dye (SD) -menetelmässä väriaine lisätään jo kuitutasolla ennen langan valmistamista
 • tasainen ja pitävä värjäystulos
 • mahdollistaa kuvioiden toteuttamisen langalla

Lankavärjäys / kappalevärjäys

 • piece dye (PD) -menetelmässä valkoisesta langasta valmistettu matto värjätään kastamalla värjäysnesteeseen
 • mahdollistaa ketterämmin kustomoidut mattovärit

Yhtäjaksoinen värjäys

 • valkoisesta langasta valmistettu matto kulkee linjastolla, johon väriainetta suihkutetaan

Pakkasenkestävä

Keraamiset laatat
Laatan pakkasenkestävyys liittyy siihen, kuinka paljon laatta imee vettä itseensä. Pakkasta kestävät laatat, ts. vedenimukyvyltään alle 1 %:a olevat keraamiset laatat, soveltuvat ulkokäyttöön. Pakkasenkestävät laatat on valmistettu siten, ettei vesi pääse kulkeutumaan niiden huokosiin ja jäätymään, mikä voisi aiheuttaa laatan halkeamisen.

Jotta ulkolaatoitus kestää pakkasta, on se asennettava oikeaoppisesti ja lisäksi myös laatoitusteknisen toteutuksen täytyy olla pakkasenkestävä.

Tekstiili- ja vinyylipäällysteet
Vinyyli- ja tekstiililaatat eivät kestä pakkasta, siksi niiden käyttökohteeksi soveltuvat vain lämpimät kuivat sisätilat. Ne eivät sovellu siten myöskään tiloihin, jotka ovat osan vuotta kylmänä, kuten kesämökit.


Pesukoneventtiili

Sisältääkö tuote pesukoneventtiilin. Pesukoneventtiili on venttiili jolla voidaan katkaista tai avata vedenkulku pesukoneelle.


Pinnan esikäsittely

Laatan pinnan viimeistelyistä johtuen, toisten laattojen pinta voi olla huokoinen ja imukykyinen ja tästä seuraa, että nämä laatat tulee suojata ennen laatoituksen saumausta tai ennen laatoituksen käyttöönottoa. Esikäsittelyssä pinnan mikrohuokoset kyllästetään lian imeytymisen varalta ja laatan pinnan ylläpitoa helpottamaan. Tällöin esikäsittely suositellaan tekemään ennen saumausta, jotta myöskään saumausaineen väripigmentit eivät imeydy huokosiin.


Pinnanmuoto

Laatan pinnanmuoto kertoo miltä laatan pinta tuntuu sitä kädellä koskettaessa.

Arvo Arvon kuvaus  
Tasapintainen Laatan pinta on sileä. Pinnanmuoto_sileä_attribuutilla.jpg
Laineileva Laatan pinta tuntuu epäsymmetrisesti hiukan aaltoilevalta. pinnanmuoto_laineileva_attribuutilla.jpg
Karhennettu Laatan pinta on selkeästi karhea. pinnanmuoto_karhennettu_attribuutilla.jpg
Rustiikki Laatan pinnan ilmeessä on haettu rouheutta ja vanhan ajan tunnelmaa. pinnanmuoto_rustiikki_attribuutilla.jpg
Strukturoitu Laatan pinnalla on epäsymmetrisiä muotoja. Pinnanmuoto_strukturoitu_attribuutille.jpg
Kohokuvioinen Laatan pinnalla on voimakkaita symmetrisiä tai esittäviä muotoja, kuten liukuestekuvioita. pinnanmuoto_kohokuvioinen_attribuutilla.jpg
Faasattu Laatan sivut ovat viistetty niin, että laatta on paksumpi keskeltä kuin reunoilta.  pinnanmuoto_faasattu_attribuutilla.jpg
Hakattu Laatan pintaa on mekaanisesti vasaroitu luoden pintaan uniikkeja koloja ja hakkausjälkiä. Pinnanmuoto_hakattu_attribuutille.jpg
Rihlattu Laatan pinnalla on voimakkaita yhdensuuntaista raidallisia muotoja, mikä aikaansaa laatalle raidallisen yleisilmeen. pinnanmuoto_rihlattu_attribuutilla.jpg

Pintakäsittely

Laufenin tuotteita on saatavilla Laufen Clean Coat (LCC) -pinnalla. LCC on Laufenin kehittämä helpommin puhtaana pidettävä, hygieenisempi keraaminen lasite. LCC-pinta on kestävä ja poikkeuksellisen sileä, joka ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa sen puhdistamista. Tämä vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineden tarvetta ja ympäristön kuormitusta.

Pintakäsittely_attrtibuutilla.jpg


Pohjamateriaali

Pohjamateriaali: Selitys:
Actionbac Vankka ja kestävä kudotusta synteettisestä kankaasta valmistettu Actionbac on yksi yleisimmin käytetyistä kokolattiamaton pohjamateriaaleista. Valmistuksessa on käytetty polypropeeni- ja olefiinikuituja. Kestävä rakenne on toteutettu lintuniisisidoksella.
Antislip LPC-mittatilausmaton liukuestepohja. 100 % polyesterkuitukangas ja akryylipohjainen liukuestepinnoite.
CQuestBio Interface-tekstiililaattojen biokomposiittipohja
CQuestBioX Interface-tekstiililaattojen biokomposiittipohja, joka sisältää erityisen paljon biopohjaista raaka-ainetta 
Comfortbacking Kokolattiamaton huopapohja, joka vaimentaa askelääniä ja parantaa ergonomiaa.
ECO Fusionbac 100% kierrätetyistä PET-muovipulloista valmistettu kestävä, pehmeä, joustava ja askelääniä vaimentava kokolattiamaton pohjamateriaali.
Fusionbac Kestävä, pehmeä, joustava ja askelääniä vaimentava kokolattiamaton pohjamateriaali. Kaksikerroksinen rakenne koostuu fleecestä ja kudotusta polypropeenista sulautettuina yhteen.
Geelipohja 100 % lateksia Kylpyhuonemattojen kestävä ja pitävä lateksipohja.
Graphlex Interface-tekstiililaattojen perinteinen bitumia sisältävä pohja.
Kudottu polypropeeni Yksi yleisimmistä kokolattiamaton pohjamateriaaleista
TEXtiles Fletco-tekstiililaattojen pohja, valmistettu 100 % kierrätetystä PET-muovista.
CQuestBio SONE Interface-tekstiililaatan akustiikkaa ja ergonomiaa parantava polyesterihuopapohja. Valmistettu
98 % kierrätysmateriaalista.
CQuestBio SONE+ Interface-tekstiililaatan akustiikkaa ja ergonomiaa parantava polyesterihuopapohja. Valmistettu
98 % kierrätysmateriaalista.
 

Pohjamateriaalin lisävaihtoehdot

Tuotteen voi teettää myös vaihtoehtoisella pohjamateriaalilla. Minimitilausmäärä on tuotekohtainen. Kysy hinta myyjältä.

Pohjamateriaalin lisävaihtoehdot: Selitys:
CQuestBioX Interface-tekstiililaattojen biokomposiittipohja, joka sisältää erityisen paljon biopohjaista raaka-ainetta
CQuestBio SONE Interface-tekstiililaatan akustiikkaa ja ergonomiaa parantava polyesterihuopapohja. Valmistettu
98 % kierrätysmateriaalista.
CQuestBio SONE+ Interface-tekstiililaatan akustiikkaa ja ergonomiaa parantava polyesterihuopapohja. Valmistettu
98 % kierrätysmateriaalista.

Porejärjestelmä

Porejärjestelmä
Poreammeissa on tarjolla erilaisia porejärjestelmiä jotka koostuvat joko ilmahieronnasta, vesihieronnasta tai molempien yhdistelmästä.

Ilmahieronta
Ilmahierontajärjestelmällä varustetuissa poreammeissa on laadukkaat 500 W:n ilmakompressorit, jotka puhaltaa ilmaa ammeen pohjassa olevista suuttimista.

Vesihieronta
Vesihieronnalla varustetuissa ammeissa on vähintään yksi 1500 W:n tehokas vesipumppu, joka antaa poreammeen järjestelmästä riippuen tehon erilaisille hieronta ominaisuuksille. Vesihieronnan teho on mallista riippumatta säädettävissä portaattomasti. Luxury Dual -järjestelmällä varustetuissa poreammeissa on myös toinen 1100 W:n vesipumppu, jolle on erillinen käynnistyskytkin.

Ilmahieronta ja vesihieronta
Comfort 2, Luxury ja Luxury Dual -järjestelmillä varustetut poreammeet sisältävät ilma- ja vesihieronnan. Hieronta ominaisuudet vaihtelevat järjestelmästä riippuen.


Pyyhekuivaimen väliaine

Pyyhekuivaimessa käytetty väliaine, eli pyyhekuivaimen sisällä oleva aine. Osalla sähkökäyttöisistä pyyhekuivaimista on väliaineena ilma, tässä tapauksessa pyyhekuivaimen lämmitys tapahtuu pyyhekuivaimen sisällä olevalla vastuslangalla. Muissa pyyhekuivaimissa väliaineena on vesi tai muu neste. Nesteellä viitataan sähkökäyttöisten pyyhekuivainten väliaineeseen, joka on yleensä veden ja glykolin sekoitus.


Rasituskesto kg

Maksimipaino, jonka elementti tai seinä-WC-istuin kestää.


Reunalistoituksen materiaali

Allaskaapistoissa on ABS-reunanauhoitus, joka on kiinnitetty PU-liimalla. Näin saavutetaan paras mahdollinen kosteussuojaus. Lisäksi runko-osien läpi porattaviin reikiin on saatavilla läpivientiosat, jotka ohjeiden mukaan asennettuina minimoivat kosteusvaurioriskin.

Reunalistoituksen_materiaali_attribuutilla.jpg

Kuvassa: Luonnos testiolosuhteista, joissa kalusteen reunoja pidetään vedessä.


Saatavuus

Keskusvarastotuote - tuote kuuluu varastovalikoimaan ja tuotetta varastoidaan Laattapiste-Pukkilan keskusvarastolla Vantaalla. Keskimääräistä menekkiä suuremmissa määrissä on hyvä varautua pidempään toimitusaikaan.

Tehdastilaustuote - tuote kuuluu tehdastilausvalikoimaan ja tuotetta tilataan vain asiakkaan tilauksesta tehtaan varastolta Laattapiste-Pukkilan keskusvarastolle tai suoratoimituksena asiakkaalle. Toimitusajat vaihtelevat tuotteittain tehtaan varastosaldotilanteesta riippuen. Tuotetta voi olla väliaikaisesti keskusvarastolla mutta keskusvarastoa ei täydennetä enää tuotteen osalta, kun keskusvaraston saldo on loppu.

Outlet-tuote - tuote poistuu valikoimasta ja keskusvarastoa ei täydennetä enää tuotteen osalta, kun keskusvaraston saldo on loppu. Loppusaldo-merkintä kertoo, että tuotteen valmistus on loppunut tehtaalla.

ei aktiivinen - tuote ei kuulu Laattapiste-Pukkilan valikoimaan tai tuotteen valmistus on loppunut ja tuotetta ei ole saatavilla tehtaalta.


Saranointi

Kalusteen kätisyys ulkopuolelta katsottuna.


Saumaleveys vähintään mm

Laattojen valmistustavasta ja mitoitustarkkuudesta johtuen eri laatoille tulee laatoitusvaiheessa käyttää eri levyisiä saumoja. Laattasauman tehtävä on tasata laattakohtaiset valmistuksesta johtuvat laatan mitta- ja muototoleranssit. Laattojen muototoleranssi ei aina mahdollista erittäin kapeita saumoja. Minimisaumaleveys määräytyy valitun laatan mittatoleranssien mukaisesti.

Tuotekohtaisilla saumaleveyssuosituksilla kerromme, mitä minimi leveyttä kunkin laatan laatoitus vaatii mutta suositeltavaa on aina tehdä koeladonta ja varmistua siten ajatellun saumaleveyden soveltuvuudesta laatoituskokonaisuuteen.

Puskusaumaa ei suositella koskaan.

Laattojen saumaleveyssuositus-tietoa käytetään myös sauma-aineen arvioidun menekin laskennassa.


Saumauksen jälkeinen pesu

Valmis laatoitettu pinta pestään saumauksen jälkeen, ennen tilan käyttöönottoa. Saumauksen jälkeinen pesu tehdään välittömästi, kun laatoitus ja saumaus on täysin kovettunut. Tutustu erikseen kiinnitys- ja saumausaineen asennusohjeisiin.

Saumauksen jälkeinen pesu on olennainen osa laatoitustyötä. Pesun voi tehdä laatoittaja tai rakennussiivouksesta vastaava, mutta pesua ei voida jättää suorittamatta.

Saumauksen jälkeinen pesu poistaa laatan pinnalta saumauslaastijäämät, tuo esiin laatan oikea ulkonäön ja helpottaa tulevaa ylläpitopuhdistusta. Saumauksen jälkeisen pesun (käyttöönottopesun) tärkeys korostuu erityisesti esim. kylpyhuoneen lattialaatoilla, joiden pinta on turvallisuussyistä karkeampi kuin esim. kiiltävien seinälaattojen.

Käyttöönottopuhdistus_attribuutilla.jpg

Saumauslaastijäämät poistetaan käyttöön soveltuvalla happamalla Fila Deterdek Pro -puhdistusaineella. Mikäli puhdistettava pinta ei kestä happamia puhdistusaineita (esim. tietyt luonnonkivet), käytetään erillisohjeen mukaisesti joko emäksistä Fila PS87 Pro- tai neutraalia Fila Cleaner Pro -puhdistusainetta. Epäselvissä tilanteissa varmista puhdistusaineen soveltuvuus aina testaamalla pienelle alueelle.

Työvaiheet (Fila Deterdek Pro)

 1. Anna saumausaineen kovettua tuotteen vaatima aika ennen käyttöönottopuhdistuksen suorittamista. Puhdista pinta irtoroskasta ja -liasta esim. imuroimalla.
 2. Kastele pestävä pinta ja erityisesti saumat etukäteen vedellä ennen happaman puhdistusaineen käyttöä. Hapan puhdistusaine ei näin pääse vaikuttamaan liian voimakkaasti saumoihin.
 3. Laimenna Fila Deterdek Pro (1 osa) kädenlämpöiseen veteen (10 osaa). Puhdistusaineen teho laskee kylmempää vettä käytettäessä. Tarvittaessa käytä vahvempaa seosta, esimerkiksi 1:5.
 4. Käsin pestessä, pese muutama neliö kerrallaan. Kaada/levitä puhdistusaineseosta pinnalle, anna vaikuttaa vähintään 2–3 minuuttia ja pese valkoisella hankauslevyllä tai juuriharjalla. Pehmeällä sienellä tai rätillä peseminen ei välttämättä irrota jäämiä laatan pinnasta. Suuremmilla lattiapinnoilla hankaavan pesun voi suorittaa myös koneellisesti.
 5. Pesun jälkeen poista huolellisesti likainen pesuvesi pinnoilta ja huuhtele runsaalla vedellä. Poista myös huuhteluvesi huolellisesti ja anna pinnan kuivua.  

Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)

Sementtipohjaisten saumojen imukyky/tiiveys on tuotekohtaisesti vaihteleva ominaisuus, mutta sementtipohjainen sauma ei koskaan ole täysin vesitiivis. Saumojen suojaus ei ole pakollinen toimenpide, mutta suoja-aineella käsittely vähentää edelleen veden ja sen myötä tahrojen imeytymistä sauman pintaan, mikä helpottaa saumojen ylläpitoa ja puhdistusta. Saumojen suoja-aine kuluu käytössä, minkä vuoksi se on hyvä uusia esim. 2–3 vuoden välein riippuen tilan käyttörasituksesta.


Seinänsisäinen elementti

Seinä-WC-elementin mallin suuntaa-antava kuvaus.

Elementit on jaettu kolmeen ryhmään:
1. Korkea
2. Matala
3. Kulma-asennus


Sekoitussuhde

Tuotteen sekoitussuhde joko veteen tai lisäaineeseen.


Sisältää tunnelmavalaistuksen

Kalusteen sisävalaistus.


Sisältää valaisimen

Sisältää_valaisimen_attrtibuutilla.jpg


Soveltuu märkätiloihin

Keraaminen laatta soveltuu yleensä erinomaisesti märkätiloihin.

Märkätilaksi katsotaan tila, joka on alttiina suoralle vedelle tai jossa seinä- ja lattiapintoja pitkin virtaa vettä, kuten suihkun alue. Näitä tiloja puhdistettaessa käyteään happopohjaisia pesuaineita, jotta keraamisen laatan pinta saadaan pysymään puhtaana kalkki-, pesuaine- ja rasvajäämistä.

Märkätilaan ei sovellu sellainen keraaminen laatta, jonka puhdistamiseen ei voida käyttää tavanomaisia kalkkia ja rasvaa poistavia puhdistusaineita ja -menetelmiä. Märkätilaan ei sovellu laatta, joka valmistustavasta johtuen ei saa kastua. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa erityslasitteiset laatat ja paperiverkolliset mosaiikit.


Soveltuvuus pesuallastyypille

On tärkeä muistaa, että nämä ohjeet hanan valintaan liittyen ovat suuntaa antavia, ja lopullinen päätös hanan valinnasta on aina asiakkaan vastuulla.

Hana soveltuu parhaiten pesualtaille, joissa on hanan paikka
Hanan korkeus tasosta poresuuttimeen on alle 180 mm, joten se sopii parhaiten perinteisille pesualtaille, joissa on hanan asennusreikä.

Soveltuvuus_pesuallastyypille_allasasennureijalla_attrtibuutilla.jpg

Hana soveltuu parhaiten pesualtaille, joissa on hanan paikka mutta myös matalille malja-altaille
Hanan korkeus tasosta poresuuttimeen on 180–210 mm, joten se sopii perinteisten pesualtaiden lisäksi myös matalille malja-altaille. Varmista kuitenkin, että vipukahvan sijainti ei aiheuta ongelmia malja-altaan reunan kanssa.

Soveltuvuus_pesuallastyypille_allasasennureijalla-ja-matalallamalja-altaalla_attrtibuutilla.jpg

Hana soveltuu myös korkeammille malja-altaille
Kun poresuuttimen korkeus tasosta on yli 210 mm, hana sopii myös korkeammille malja-altaille. Varmista kuitenkin, että vipukahvan sijainti ei aiheuta ongelmia malja-altaan reunan kanssa.

Soveltuvuus_pesuallastyypille_korkeamalja-allas_attrtibuutilla.jpg


Struktuurivariaatioiden lukumäärä

Struktuurivariaatioiden lukumäärä kertoo, montako toisistaan erilaista muottia tuotteen pinnan muodon valmistuksessa on käytetty. Esimerkiksi struktuurivariaatioiden lukumäärä on 8 tarkoittaa, että joka kahdeksas laatta on keskenään saman lainen pinnan struktuuriltaan.


Suihkukalusteen ominaisuus

Suihkukalusteen_ominaisuus_attrtibuutilla.jpg


Sulkuventtiili

Sulkuventtiili sulkee veden tulon. Annettu arvo on sulkuventtiilin liitoskoko.


Suositeltu kiinnitystapa lattiat

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine lattiapinnoilla. Suositus on suuntaa antava esimerkki ja perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet). Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita ja huomioi erikseen tavanomaisesta poikkeavat/vaativammat asennuskohteet, kuten esim. uima-altaat.

Laskennallinen menekki on arvioitu lattiapinnalle ja valitun laatan kokoiselle laatalle. Menekki voi kuitenkin vaihdella, koska lopulliseen menekkiin vaikuttavia työmaakohtaisia tekijöitä on monia. Laatat suositellaan asennettavaksi täydellisellä kiinnitysaineen peittävyydellä kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta lattiapinnan laatoitus kestää siihen kohdistuvat erilaiset pistekuormat.

Tutustu kiinnityslaastin asennusohjeeseen.


Suositeltu kiinnitystapa seinät

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine seinäpinnoilla. Suositus on suuntaa antava esimerkki ja perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet). Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita ja huomioi erikseen tavanomaisesta poikkeavat/vaativammat asennuskohteet, kuten esim. kiukaantaustat tai uima-altaat.

Laskennallinen menekki on arvioitu seinäpinnalle ja valitun laatan kokoiselle laatalle. Menekki voi kuitenkin vaihdella, koska lopulliseen menekkiin vaikuttavia työmaakohtaisia tekijöitä on monia. Laatat suositellaan asennettavaksi täydellisellä kiinnitysaineen peittävyydellä kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta märkätilojen seinillä voidaan välttyä veden kerääntymiseltä laatan taakse.

Tutustu kiinnityslaastin asennusohjeeseen.


Suositeltu kiinnitystapa ulkotilat

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine ulkotiloissa. Suositus on suuntaa antava esimerkki ja perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet). Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita ja huomioi erikseen tavanomaisesta poikkeavat/vaativammat asennuskohteet, kuten esim. uima-altaat.

Laskennallinen menekki on arvioitu ulkotiloihin ja valitun laatan kokoiselle laatalle. Menekki voi kuitenkin vaihdella, koska lopulliseen menekkiin vaikuttavia työmaakohtaisia tekijöitä on monia. Laatat suositellaan asennettavaksi täydellisellä kiinnitysaineen peittävyydellä kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta laastikerrokseen ei jää vettä kerääviä onkaloita, jotka talviolosuhteissa voivat jäätyä ja vahingoittaa laatoitusta. Erityisesti ulkotiloissa suosittelemme laatoitustekniikkana kaksoiskiinnitystä.

Tutustu kiinnityslaastin asennusohjeeseen.


Suositeltu saumausaine / saumaväri

Laatoituksen saumaus vaikuttaa merkittävästi lopulliseen ilmeeseen. Voimakkaasti laatan sävystä poikkeavalla sauma-aineen sävyllä laatoituksen graafinen ilme korostuu kun taas neutraalilla laatan pääsävyn mukaisella värillä ilmeestä saadaan rauhallisempi. Mosaiikkilaatoitukseesa saumojen määrä on suuri, jolloin saumavärin rooli korostuu.

Saumauksella voidaan vaikuttaa myös laatoituksen teknisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi antibakteerisen laattapinnan vaatimuksena on epoksisaumaus.

Laattapisteen sauma-ainesuositus sisältää sekä visuaalisen että teknisen kulman. Teknisessä mielessä lasittamattomien, himmeä- ja korkealasitteisten sekä strukstuuripintaisten laattojen saumaukseen suositellaan samansävyisiä saumausaineita. Käytettäessä laatan sävystä voimakkaasti poikkeavia saävyjä, on suositeltavaa tehdä ensin koesaumaus. Saumavärisuositukset perustuvat laatan valmistajan ja/tai Laattapisteen suosituksiin kyseiselle laatalle. Visuaalisessa mielessä sävysuositus on luonteeltaan suuntaa antava ja suosituksesta voidaan poiketa näin halutessa.

Käytä saumauksessa aina standardin SFS-EN 13888 mukaisia saumausaineita.

suositeltava-sauman-vari_attribuutilla.jpg

Joustavat saumat

Laattakentän liikuntasaumoihin sekä joustaviin reunasaumoihin ja materiaalirajoihin asennetaan silikonimassa ohjeensa mukaisesti. Joustavia reunasaumoja ovet muun muassa erilaiset laatoituksen läpiviennit, nurkat sekä seinän ja lattian rajat.

Suositeltava_sauman_vari_attribuutilla_2.jpg

Herkkien materiaalien kanssa, kuten puu, luonnonkivi ja peililasi, käytetään niille soveltuvaa neutraalia silikonia. Neutraali silikoni ei sisällä herkkiin materiaaleihin imeytyviä ainesosia, kuten etikkaa. Ennen silikonin asennusta, tulee asentajan varmistua siitä, että silikonimassa on rinnakkaisiin pintamateriaaleihin sopiva.

Laattapiste-Pukkilan saumavärisuositus kattaa myös silikonimassan värisuosituksen mutta kaikkia saumasävyjä ei ole saatavana neutraaleissa silikonimassoissa.

Tutustu saumausaineen ja silikonin omiin asennusohjeisiin asennuksen yhteydessä.


Sähkön sisääntulo

Sähkökytkentärasian sijainti tuotteessa.


Säiliö

WC-istuimen tai elementin säiliön tyyppi.

Posliinisäiliö
Vesi on posliinisäiliössä ilman sisällä olevaa erillistä säiliötä.

Muovisäiliö
Vesi on muovisessa säiliössä.

Eristetty muovisäiliö
Vesi on eristetyssä muovisessa säiliössä.


Säilyvyys päivissä

Säilyvyysaika päivissä alkaen tuotteen valmistuspäivästä. Numeroarvo 0 tarkoittaa, ettei tuote vanhene oikein varastoituna.


Säädettävä istuinkorkeus

Tieto säädettävästä istuinkorkeudesta kertoo onko WC-istuimen istuinkorkeus säädettävissä. Esimerkiksi seinä-WC-elementeissä istuinkorkeus on säädettävissä asennusvaiheessa elementin alareunassa olevilla säätöjaloilla.

Säädettävä_istuinkorkeus_atrtibuutilla.jpg


Seinä-wc-istuimen asennusmittoja

Saadettavaistuinkorkeus_attrtibuutilla.jpg

h2 seinään kiinnitettävä wc-istuin mahdollistaa eri asennuskorkeudet:

 • 480...500 mm pyörätuolin käyttäjät, jäykkäpolviset ja -lonkkaiset
 • 400/420 mm aikuiset ja kouluikäiset lapset
 • 300 mm lyhytkasvuiset, alle kouluikäiset lapset
 • 460 mm vanhukset (tai 400 mm + korokeistuin)

d wc-istuimen syvyys 490...700 mm
d3 wc-istuimen säiliö ja asennuskehikko 150...250 mm


Takaiskuventtiili

Sisältääkö tuote takaiskuventtiilin. Takaiskuventtiili päästää veden kulkemaan vain yhteen suuntaan ja estää näin veden pääsyn takaisinpäin verkostossa.


Tasausjärjestelmän käyttösuositus

Tasausjärjestelmien käyttö minimoi mahdolliset laattareunojen väliset hammastukset valmiissa pinnassa ja niitä voi käyttää sekä lattia- että seinäpinnoilla. Tasausjärjestelmien käyttöä suositellaan erityisesti suurikokoisten laattojen kanssa.


Tehtaan tuotekoodi

Valmistajan käyttämä tuotekoodi, jolla tuote on tunnistettavissa tehdaskuvastosta tai -hinnastosta. Koodia käytetään myös ostologistiikassa tuotteen yksilöimiseksi.


Toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985)

Valittaessa tekstiililattiaa tai kudottua vinyylilattiaa tilaan, jossa käytetään pyörillä varustettuja toimistotuoleja, on huomioitava tuotteen täyttämä toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985). Jos toimistotuoleissa on pyörät, lattian pinta joutuu erityisen kovalle kulutukselle niillä alueilla, joissa tuoleja käytetään. Vain lattiamateriaaleille, jotka täyttävät vaativan kulutustestin, on myönnetty jatkuvan käytön luokka. 

>2,4 Jatkuva käyttö (julkinen tila, esim. toimisto)Toimistotuolien_pyörien_kestävyysluokka_jatkuva1.jpg

<2,4 Satunnainen käyttö (koti)Toimistotuolien_pyörien_kestävyysluokka_satunnainen1.jpg


Toleranssi

Toleranssi määrää sallitut rajat tuotteen teknisille ominaisuuksille, tässä kohtaa tuotteen mittatoleranssille. Keramiikka, kuten keraamiset laatat ja keraamiset pesualtaat saattavat valmistustavasta johtuen olla valmiina hiukan eri kokoisia, kuin tuotteelle tarkasti ilmoitettu mitta. Heitto johtuu keraamiikan kutistumisesta polttoprosessin aikana.

Keraamisten laattojen mittatoleranssi vaihtelee laata valmistustavan mukaan, ja toleranssi on kyseisen valmistutavan standardin mukainen hyväksyttävä mittaheitto.

Tolenranssin mukaisuus osoitetaan standardin mukaisella mittaustekniikalla. Tutustu laatan mittaamisen erityisohjeeseen täältä.


Tyyppihyväksyntä

Vuonna 2020 astui voimaan Ympäristöministeriön asetus 497/2019. Asetus määrittää vesikalusteiden olennaiset tekniset vaatimukset. Vesikalusteasetuksen mukaisia tuotteita on käytettävä kaikissa korjaus- ja uudisrakennushankkeissa, joiden rakennuslupa on myönnetty 1.1.2020 tai sen jälkeen. Suomessa tyyppihyväksynnällä eli tyyppihyväksyntäpäätöksellä voi osoittaa että vesikaluste on asetuksen mukainen. Jos tuotteella ei ole suomalaista tyyppihyväksyntää, sen soveltuvuus kohteeseen on varmistettava erikseen.

Tuotteella on suomalainen tyyppihyväksyntä. Tuotteelle on myönnetty tyyppihyväksyntä. Se on läpäissyt tarvittavat testit ja täyttää vesikalusteasetuksen vaatimukset.

Tyyppihyvaksynta_ikoni.jpg Suomessa tyyppihyväksytyt tuotteet tunnistat tästä merkistä.      
         

Tuotteella ei ole suomalaista tyyppihyväksyntää, mutta sillä on STA tuotesertifikaatti ja se täyttää vesikalusteasetuksen vaatimukset. Varmistathan tuotteen soveltuvuuden kohteeseen. Tuotetta ei ole tyyppihyväksytty Suomessa, mutta sillä on ruotsalainen STA-tuotesertifikaatti, joka osoittaa, että se täyttää vesikalusteasetuksen vaatimukset. On kuitenkin suositeltavaa varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kyseisessä kohteessa.

Tuotteella ei ole suomalaista tyyppihyväksyntää. Varmistathan tuotteen soveltuvuuden ensin. Tuote sopii kohteisiin, jotka eivät ole rakennusluvan alaisia. Tuotteelle ei ole haettu tyyppihyväksyntäpäätöstä.

Tuotetyyppi ei tarvitse kansallista tyyppihyväksyntää. Vesikalusteasetus koskee vain veden ottoon tarkoitettuja hanoja. Mikäli tuote ei ole hana, se ei kuulu asetuksen soveltamisalaan.


Valesauma

Valesauma Kyllä kertoo, että yksittäisen laatan pinta on uritettu saumausta varten.

Näin laatoituksen saumauksen yhteydessä uriin menevä saumausaine muttaa kokonaisuuden ilmettä niin, että laatoitettu pinta saa yksittäisen laatan koosta eroavan visuaalisen lopputuloksen. Esimerkiksi valmis pinta saattaa muistuttaa mosaiikkia vaikka yksittäinen laatta on 20x40 cm.

Saumaleveys vähintään mm -arvo kertoo sen, paljonko laatoitettavien laattojen välinen sauman tulee vähintään olla. Jotta yleisilme valmiille laatoitukselle on tasainen, laattojen välisen sauman tulee olla valesaumojen kanssa yhtenevä.

Valesauma_attribuutilla_2.jpg

Jos laattojen valesaumat eivät ”kohtaa” (vasen kuva) voi olla tarpeen kääntää laattaa 180º.

Laattojen väliset saumat, kuten myös laatan pinnassa olevat valesaumat, ylisaumataan, jotta laatoitukselle syntyy yhdenmukainen ulkonäkö.


Valmistuserät sekoitettavissa keskenään

Keraamisille laatoille sekä tekstiili- ja vinyylilattioille on ominaista sävyvaihtelu valmistuserien kesken. Yhtenäisen kauniin lopputuloksen takaamiseksi eri valmistuseriä ei sekoiteta keskenään, jollei sitä erikseen ole tuotekohtaisesti sallittu. Tuotteet valmistetaan eräkohtaisesti ja merkitään valmistuserätunnistein. Tunniste voi olla merkitty kirjaimilla, numeroilla tai kirjain numeroyhdistelmällä. Valmistuserien numerot tarkistetaan ennen asennustyön aloittamista, jotta varmistutaan, että kaikki samaan tilaan asennettavat tuotteet ovat samasta valmistuserästä.


Valmistustapa

Keraamisten laattojen perustyypit ovat kaakeli, klinkkeri ja porcellanato, ja muodostuvat siitä, kuinka tuote valmistetaan. Laatat voidaan valmistaa kuiva- tai märkäpuristemenetelmällä sekä lasittaa tai jättää lasittamatta riippuen perustyypistä. Eri laattatyyppien ominaisuuksiin tutustumalla on helppo löytää kunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva tuote.

Keraamisten laattojen ykköslajitelman peruslaatan ominaisuudet määritellään harmonisoidussa standardissa SFS-EN 14411. Laatat on CE-merkitty ja niille julkaistaan suoritustasoilmoitus (DoP). Ominaisuudet testataan standardin SFS-EN ISO 10545 eri osioiden mukaisesti. Ykköslajitelmassa sallitaan viiden prosentin lajitteluvirhe, joka tarkoittaa, että laatassa olevia silminnähtäviä epäkohtia voi olla viidessä prosentissa laattoja. Ne voidaan laatoitusvaiheessa poistaa ja parempi osa käyttää leikattuna esim. nurkissa.

Standardin ulkopuolisia tuotteita ovat keraamisten laattojen tapaan käytettävät tuotteet kuten esim. lasituotteet, agglomeraatit, verhoilukivet, käsin lyödyt terrakottalaatat ja luonnonkivet. Tuotteiden valmistajat määrittelevät näiden tuotteiden ominaisuudet ja soveltuvuudet.


Valoteho lumen

Valoteho_lumen_02_atrtibuutilla.jpg

Dansani kehittää jatkuvasti LED-valaistusta ja -valaisimiaan. Määrittämällä valon laadun, värilämpötilan ja muut tärkeät ominaisuudet se voi varmistaa parhaan mahdollisen valaistuksen laadun.

Valon ominaisuudet voivat vaihdella kirkkaasta työskentelyvalaistuksesta pehmeään, epäsuoraan tunnelmavaloon. Vastatakseen erilaisiin toiveisiin Dansani on kehittänyt useita valaisimia ja valonlähteitä, joiden ominaisuudet ja muotoilu poikkeavat toisistaan. Valaisimien valomäärät ovat nähtävillä alla olevasta taulukosta.

Dansani on myös kehittänyt tavan ilmoittaa tarkempaa tietoa valon määrästä ja ominaisuuksista. Kaikista Dansanin tuotteista, joissa on valaistus, on saatavissa yksityiskohtaiset valaistuksen arvot. Arvot ilmoittavat ja osoittavat valon määrän useissa eri mittauspisteissä, kuten pesualtaan päällä, silmien tasolla sekä kauempana huoneessa.

Valomittausmääritelmät
Watti (W) Teho Dansani käyttää energiatehokasta, 350mA jatkuvaa jännitettä.
Kelvin (K) Värilämpötila Kynttilän värilämpötila on 2 700K. Dansani käyttää tätä valkoisempaa, mutta lämmintä värilämpötilaa
3 000–3 150 K parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi.
Luksi (lx) Valaistusvoimakkuus Tietylle pinnalle osuvan valovirran määrä. Dansani ilmoittaa vertailuarvoiksi mitatut arvot kaikista 60 cm leveistä peileistä ja peilikaapeista.
Luumen (lm) Valovirta Valolähteen tuottama kokonaisvalomäärä ja se osa valovirrasta, jolla on kyky tuottaa silmässä valoaistimus. Suhteellisen teoreettinen arvo, joka ei huomioi esimerkiksi varjoja tai valaisimen muotoilua.
CRI tai Ra Värintoistoindeksi Valolähteen kyky toistaa tiettyjä testivärejä suhteessa annettuun vertailuvalonlähteeseen määrätyssä värilämpötilassa. Multiwhite tuotteiden CRI-arvo on vähintään 90.

 

Valonmittaukset 1. KATTO
Epäsuora valo
2. SILMÄT
Kasvojen korkeus
3. PÖYTÄ
Työvalo
4. HUONE
Yleisvalo
Mido
1 60 cm peili, jossa integroitu valaisin 197 408 173 92
2 60 cm kehyspeili, jossa kaksi valaisinta 26 302 76 28
3.1 60 cm peilikaappi, jossa integroitu valaisin 747 154 5 60
3.2 60 cm peilikaappi, jossa integroitu valaisin ja alavalo 747 169 428 60


Taulukon arvot ovat lukseina. Katso lisätietoa valomittauksista: www.dansani.fi.


WC-istuimen asennus

WC-istuimen asennus tarkoittaa WC-istuimen kiinnitystapaa.

Seinä-WC-istuimet kiinnitetään yleensä joko sivuilta tai alakautta piilokiinnikkeillä. Sivulta tapahtuvat kiinnitys on nopeampi tapa toteuttaa asennus, kun taas alapuolinen kiinnitys mahdollistaa seinä-WC-istuimen ulkopuolen muotoilun ilman erillisiä koloja kiinnityspultteja varten.

Lattiaistuimet kiinnitetään lattiaan liimaamalla.

WC-istuimen tilantarveWC-isuimen_asennus_attribuutilla.jpg

 • WC–istuimen eteen 600 mm, sivuille n. 200 mm.
 • Wc-istuimen läheisyydessä tarvitaan vapaata seinäpintaa wc-paperitelineen kiinnittämistä varten sekä mahdollisille tukitangoille.
 • Wc-tila varustetaan käsisuihkulla, johon ylettyminen wc-istuimelta otetaan huomioon. Lattiaan asennettavan wc-istuimen säiliön yläpuolelle on varattava 400 mm:n huoltotila.

WC-istuimen kannen asennustapa

WC-istuinkannet on jaettu asennustavan mukaan päältä ja alta asennettaviin.

Alapuolinen asennus
Alapuolelta asennettavat kannet vaativat asennusreiän alapuolella tilaa johon mutterit saadaan kiinnitettyä. Tämä rajoittaa WC-istuinten muotoilua ja kiinnikkeet jäävät usein näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

Yläpuolinen asennus
Yläpuolelta asennettavat kannet käyvät lähes kaikkiin WC-istuimiin, koska asennus tapahtuu istuimen yläpuolelta. Yläpuolelta asennettavissa kansissa on useita erilaisia kiinnitysmekanismeja, mutta yleinen tapa on pujottaa prikalla ja mutterilla varustettu pultti kiinnitysreiästä läpi, jonka jälkeen mutteri kiristetään posliinin sisäpintaa vasten prikan avulla.


WC-istuimen kannen materiaali

Materiaali josta WC-istuinkansi on valmistettu.


WC-istuimen kannen pikairrotus

Sisältääkö WC-istuinkansi pikairrotus-toimintoa, joka mahdollistaa kannen helpon irrottamisen. Pikairrotusmekanismeja on erilaisia, joissain malleissa kansi irtoaa saranoiden päissä olevilla painikkeilla kun taas toisissa malleissa on esimerkiksi saranoiden päässä irrotettava ruuvit. Pikairrotuksen suurin etu on että se helpottaa WC-istuimen puhtaanapitoa kun kansi saadaan helposti pois edestä.


Verkotetun arkin koko cm

Pienemmät, alle 10x10 kokoluokan, laatat saatetaan kiinnittää ja mosaiikit kiinnitetään toisiinsa laatoitustyön nopeuttamiseksi. Verkotus kertoo kuinka laatat ovat kiinnitetty toisiinsa. Kerromme tämän tiedon kaikille alle 10x10 cm laatoille kohdassa 'Verkotus'. Verkotettuina laatoista muodostuu arkki, jonka koon näet tästä.

verkotetunarkinkoko_attribuutilla.jpg


Verkotus

Pienemmät, alle 10x10 kokoluokan, laatat saatetaan kiinnittää ja mosaiikit kiinnitetään toisiinsa laatoitustyön nopeuttamiseksi. Verkotus kertoo kuinka laatat ovat kiinnitetty toisiinsa. Kerromme tämän tiedon kaikille alle 10x10 cm laatoille. Verkotettuina laatoista muodostuu arkki, jonka koko ilmoitetaan 'Verkotetun arkin koko' -kohdassa.

Arvo Arvon kuvaus  
Lasikuituverkolla Laatat on liimattu ohuelle lasikuituverkolle, mikä jää laatoitusvaiheessa kiinnitysaineen ja laatan väliin.  
Liimatäpläarkilla Yksittäisten laattojen välissä on silikooniliimatäplä, mikä estää laattojen erkanemisen toisistaan.  
Laatanpäällisellä paperiarkilla Laattojen päälle on liimattu paperi, minkä avulla laatat siirretään kiinni kiinnitysaineeseen. Kun laatat ovat kiinnittyneet alustaan, paperi kastellaan ja poistetaan ennen laatoituksen saumausta.  
Paperiarkilla Laatat on liimattu ohuelle paperille, mikä jää laatoitusvaiheessa kiinnitysaineen ja laatan väliin. Tästä syystä tuote ei sovellu märkätiloihin.  
Halkaisuklinkkeri Halkaisuklinkkerissä kaksi kappaletta on valmistusvaiheen jälkeen kiinni vielä toisissaan ja ne tulee irroittaa ennen asennusta taittamalla palat irti toisistaan kappaleiden välisen sauman pitkin.  
Irtokappale Laatat ovat asennusta varten erillään toisistaan ja ladotaan laatoitukseen yksitellen.  

Viemäröintityyppi

Viemäröinti_attribuutilla.jpg

Allaskaapeissa on lyhennetty pohjalevy viemäriputkia varten.


Virtaama l/min 3 bar paineella

Virtaama kertoo vesikalusteesta tulevan veden määrän 3 Bar paineella. Ilmoitettu arvo on suurin mahdollinen määrä litroissa per minuutti.


Värivaihtelu V1-V4

Laatoitetun pinnan ilme syntyy useiden yksittäisten laattojen valmiista kokonaisilmeestä. Joidenkin laattojen yksittäisten kappaleiden sävyt vaihtelevat keskenään lievästä vaihtelusta dramaattisiin eroihin väriessä, struktuurissa eli pinnan kuvioinnissa ja muissa yksityistkohdissa. Näin valmis laatoitus voi olla yksivärisestä kirjava, riippumatta yhden palan ilmeestä, siksi yksittäinen mallilaatta tai -taulu ei ole valmiin laatoituksen vertailukappale.

V-luokituksesta riippumatta laatoittaessa tulee ottaa laattoja useasta pakkauksesta samanaikaisesti, ja sekoittaa näitä keskenään valmiiseen laatoitukseen, jotta vältytään haitallisesti näkyviltä erisävyisiltä alueilta.

Valmiin kokonaisuuden kirjavuutta kuvataan V-luokituksella seuraavasti:

Arvo Arvon kuvaus  
V1 Yhdenmukainen Jokainen laatta on valmistettu samasta kuosista. Värivaihtelut ovat minimaalisia. Laatat voidaan valita saman tuotantoerän yhden laatan perusteella. Normaali asennus. värivaihtelu-v1_attribuutilla.jpg
V2 Vähäinen Yksittäisen laatan värissä on vähäisiä eroja. Valinta tulee tehdä saman tuotantoerän useamman kappaleen perusteella. Laatat on lajiteltava asennusvaiheessa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi. värivaihtelu-v2_attribuutilla.jpg
V3 Kohtalainen Yhden laatan väri on viitteellinen toisiin saman tuotantoerän laattoihin verrattaessa. Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi. Esimerkiksi pieni värialue yhdessä kappaleessa voi olla pääväri toisessa laatassa. Suosittelemme, että valinta tehdään usean kappaleen perusteella. Lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, jotka on lajiteltava ennen asennusta halutun laattapinnan aikaansaamiseksi. värivaihtelu-v3_attribuutilla.jpg
V4 Dramaattinen Yksittäiset laatat voivat sisältää äärimmäisyyksiin meneviä sävyvaihteluita ja erittäin laajan skaalan värejä. Yhdessä laatassa voi olla värejä, joita ei toisessa laattakappaleessa ole lainkaan. Koska laatoissa voi olla värivaihteluita, joita ei voi nähdä pelkästään yhdestä laatasta, on tuote välttämätöntä valita useamman laattapkappaleen muodostamasta kokonaisuudesta. Laatat on ehdottomasti lajiteltava ennen asennusta. Lopullinen laattapinta on yksilöllinen ja ainutkertainen. värivaihtelu-v4_attribuutilla.jpg

Ylellisyysluokka

Ylellisyysluokalla (Luxury Class) viitataan maton pehmeyteen ja muhkeuteen. Matot on luokiteltu ylellisyyden mukaan kruunusymboleilla.

Korkein ylellisyysluokka on viisi, jota symboloi viisi kruunua. Ylellisyysluokka on osa EN 1307 luokitusta.

Ylellisyysluokka_attribuutilla.jpg


Ympäristöseloste (EPD)

EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 1000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 125 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_125._2jpg.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 2000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_2000_2.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 250 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 4000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 500 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä)– 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.


Äänen absorbtioarvo alfa w (EN ISO 11654)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä erilaisilla taajuuksilla. Eri taajuuksille saadut mittaustulokset pyöristetään ja painotetaan yhdeksi yhteiseksi äänen absorbtioarvoksi jota kutsutaan alfa w:ksi. Näin saadaan luotua yksi luku jota on helppo vertailla. Äänen absrobtioarvo kertoo pinnan absorbtiosuhteesta. Absorptiosuhde on pinnasta palaamatta jääneen ja pintaan kohdistuneen äänitehon suhde. Eli paljonko ääntä pinta imee itseensä. Tämä ilmoitetaan lukuarvolla, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen).


Varaa aika Etsi myymälä