Ajastintoiminto

Ajastintoimintoja on tuotteesta riippuen erilaisia, mutta yleisin ominaisuus on ajastaa kuinka pitkään tuote on päällä.


Allergiatunnus

Allergiatunnus kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun täyttävän allergiakriteerit. Allergiatunnuksen myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.allergiatunnus_attribuutilla.jpg


Altaan asennus

Altaan erilaiset mahdolliset asennustavat. Samalla altaalla voi olla useita mahdollisia asennustapoja.


Ammeen asennus

Ammeen suositeltu asennustapa. Osassa malleista voidaan käyttää myös muita asennustapoja, mutta silloin on syytä huomioida ammeen muoto ja siihen saatavilla olevat paneelit.


Ammeen tilavuus litraa

Ammeeseen mahtuvan veden määrä litroina.


Ammetyyppi

Ammeen tyyppi kertoo onko kyseessä kylpyamme vai poreamme.


Elektronisen hanan virtalähde

Elektroniset hanat on jaettu kahteen ryhmään.

230V/12V (pistotulppa muuntajalla)
Hana sisältää muuntajan ja se kytketään pistorasiaan pistotulpalla.

Paristokäyttöinen
Hanan virtalähteenä toimii paristo.


Gtin

Kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. Tunnistenumero on nimeltään GTIN-koodi (Global Trade Item Number, entinen EAN-koodi "enari") ja viivakoodi on tunnistenumero sähköisesti luettavassa muodossa eli viivoiksi muutettuna. Ainoa virallinen EAN-viivakoodien ja GTIN-koodien myöntäjätaho Suomessa ja ulkomailla on GS1. (lähde: https://gs1.fi/fi)


Hanan asennustapa

Hanat ja suihkut on jaettu pinta- ja piiloasennettaviin asennustekniikasta riippuen.

Pinta-asennettava hana
Pinta-asennettava hana asennetaan pesualtaan tai valmiin pöytä- tai seinäpinnan päälle.

Piiloasennettava hana
Piiloasennetavat hanat asennetaan osittain seinän sisään, jolloin mekaniikkaa jää piiloon ja valmiin seinäpinnan ulkopuolelle jää ainoastaan tarpeelliset osat.


Hanareikien lukumäärä

Tuotteessa olevien hanareikien lukumäärä.


Hanareikä

Sisältääkö tuote hanareikiä. Hanareikä on paikka johon hana kiinnitetään.


Hanojen lisäominaisuudet

Hanan valmistajan määrittämät lisäominaisuudet, jotka kuvaavat hanan erilaisia ominaisuuksia.


Hidastinkansi

WC-istuinkannen vaimennus eli soft-close toiminto. Toiminto hidastaa kannen ja istuirenkaan laskeutumista. Vaimennus ehkäisee kannen laskemisesta kuuluvia kovia ääniä, jotka voivat kantautua kauas etenkin kerrostaloissa.


Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)

Tuotteen hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen mukaisesti elinkaaren vaiheissa A1-A3: raaka-aineet, raaka-aineiden toimitus tehtaalle ja valmistus.


Hiilinegatiivinen tuote

Tuotteen hiilinegatiivisuus tarkoittaa:

hiilijalanjälki on EPD-ympäristöselosteessa tietyissä elinkaaren vaiheissa miinusmerkkinen luontaisesti, jolloin ei ole käytetty kompensaatioita

TAI

on toteutettu hiilijalanjäljen ylikompensaatiota, eli kompensoitu enemmän kuin hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen tietyissä elinkaaren vaiheissa on.

hiilinegatiivinen_attribuutille.jpg


Hiilinegatiivinen tuote - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)

Tuotteen hiilijalanjälki on negatiivinen raaka-aineiden ja valmistuksen osalta (EPD A1-A3). Tuotteen valmistusvaiheessa hiiltä sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, eli päästöt ovat negatiiviset.hiilinegatiivinen_attribuutille.jpg


Huuhtelumekanismi

Huuhtelumekanismi koostuu huuhteluventtiilistä ja -painikkeesta.

Yksihuuhtelu
Tuotteessa on yksi huuhteluominaisuus, jossa on kiinteä huuhtelumäärä.

Kaksoishuuhtelu
Tuotteessa on kaksi huuhteluominaisuutta, iso ja pieni huuhtelu, joilla on erilaiset huuhtelumäärät. Esimerkiksi iso huuhtelu voi olla 6 l/min ja pieni huuhtelu 4,5 l/min, näin vedenkäyttöä voidaan rajoittaa tarpeesta riippuen.

Automaattihuuhtelu (urinaalit)
Tuotteessa on sensori, joka tunnistaa tarpeen huuhdella ja huuhtelu käynnistyy automaattisesti.


Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa

Tuotteen huuhtelumäärät iso- ja pienihuuhtelu alkuperäisillä tehdasasetuksilla. Huuhtelumääriä on yleensä on mahdollista säätää, raja-arvot vaihtelevat tuotekohtaisesti.


Huuhtelupainikkeen sijainti

Seinä-WC-elementin huuhtelupainikkeen sijainti. Huuhtelupainike asennetaan yleensä elementin etupuolelle, mutta matalassa elementissä painike on myös mahdollista asentaa elementin päälle.


Huuhtelutekniikka

WC-istuimen huuhtelutekniikka kuvaa tapaa jolla WC-istuin huuhdellaan. WC-istuimissa on kaksi yleistä huuhtelutekniikkaa reunnalinen ja reunatun huuhtelu (rimless). Lisäksi urinaaleissa on täysin vedettömiä huuhteluratkaisuja.

Reunallinen
Reunallinen huuhtelu on perinteinen huuhtelutekniikka, jossa vesi kulkee WC-istuimen kulhon yläreunassa olevien reunojen sisällä ja se valuu reunojen alta kulhoon.

Reunaton (rimless)
Reunaton (rimless) huuhtelu on uudempi tekniikka jossa WC-istuimen kulhossa ei ole huuhtelureunusta. Kulhon reunoilla on urat joita pitkin vesi kulkeutuu takareunassa olevan vedenohjaimen kautta ympäri kulhoa. Reunattoman huuhtelun etuja ovat mm. helpompi puhdistus ja tehokas huuhtelu.

Vedetön
Vedetön huuhtelu on urinaaleissa käytetty huuhtelutekniikka. Vedettömät urinaalit sisältävät esimerkiksi sitruunahappoa sisältävän säiliön perinteisen vesihuuhtelun sijasta.


Huurtumisen esto

Huurtumisen esto peilissä lämmityselementillä.


Istuinkorkeus cm

WC-istuimen istuinkorkeus on WC-kulhon yläreunasta valmiiseen lattiaan mitattu etäisyys. WC-istuinkansi nostaa istuinkorkeutta mallista riippuen noin 1-5 cm.

Istuinkorkeus_atrtibuutilla.jpg


Istuintyyppi

WC-istuimen tyyppi. WC-istuimet on jaettu neljään ryhmään ominaisuuksien mukaan.

Seinä-WC
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on yli 50 cm.

Seinä-WC lyhyt
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on korkeintaan 50 cm.

Lattia-WC
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on korkeintaan 43 cm.

Lattia-WC korkea
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on yli 43 cm.


Kaksipuolinen peili

Peilikaapin ovissa molemmilla puolilla peilipinta.


Kaksoisjohdotus

Pistorasiassa on virta, kun valaisin on sammutettu.


Kelvin maks

Kelvin maks kertoo valon värin lämpötilan maksimiarvon.

Valaisinten värilämpötilaa kuvaa kelvin-asteikko
Asteikossa 2 000 kelviniä on erittäin lämmin lähes punertava valo ja 6 000 kelviniä hyvin kylmä miltein sinertävä valo.

Kelvin_maks_atrtibuutilla.jpg


Kierrätetyn langan osuus %

Kierrätetyn langan osuus tuotteessa käytetystä langasta.


Kierrätetyn langan osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn langan osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus %

Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteessa käytetyistä raaka-aineista.


Kierrätetyn materiaalin osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kiiltoaste

Keraamiset laatat
Keraaminen laatta voi olla ulkonäöltään joko kiiltävä tai matta. Tähän vaikuttaa 'Laatan lasitus' mutta laatan pinta voidaan käsitellä erikseen näiden visuaalisten ilmeiden aikaan saamiseksi.

Arvo Arvon kuvaus  
Kiiltävä Laatan pinta kiiltää, koska sen pinnassa on kiiltolasitus. kiiltoaste_kiiltävä_attribuutilla.jpg
Kiillotettu Laatan pinta kiiltää, koska sen pinta kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen vielä kiillotettu. kiiltoaste_kiillotettu_attribuutilla.jpg
Puleerattu Laatan pinta on osittain kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen osittain kiillotettu hiontatekniikalla. kiiltoaste_puleerattu_attribuutilla.jpg
Harjattu Lasittamattomaan laatan pinta voidaan harjaamalla saada normaalia mattapintaa karkeampi ilme.  
Matta Matan ilmeen aikaansaamiseksi laatan pinta on lasittamaton, kiillottamaton tai mattalasitettu. kiiltoaste_matta_attribuutille.jpg


Vinyylilankut ja -laatat
Vinyylilattian kiiltoastetta voidaan säätää tuotannossa pintakäsittelyllä. Matta pinta tuo esimerkiksi puukuvioidulle vinyylilattialle aidomman puulattian kaltaisen ulkoasun.


Kiinnityspulttien väli mm

Seinä-WC-istuimen kiinnitysväli eli mitta kiinnityspulttien välillä. Arvo ilmoitetaan myös seinä-WC-elementtien puolella, jossa se kertoo yhteensopivat kiinnitysvälit.


Koko cm

Keraaminen laatta valmistetaan savesta, kvartsista ja maasälvästä korkeassa lämpötilassa polttamalla, jolloin laatta kutistuu (sintraantuu) voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotteiden mitat eivät ole täysin absoluuttista. Laattojen mitat määritetään standardin SFS-EN ISO 10545-2 mukaisesti. Laatoille määritetään sekä nimellismitat, joista johdetaan nimelliskoko ("nominal size") sekä valmistusmitat, joista johdetaan valmistuskoko ("work size").

Esimerkki 1 Laatan nimelliskoko eli lyhyesti koko on 60x60 cm, voi sen valmistusmitta olla välillä +/-5 mm, eli esim. 597x597 mm.

Esimerkki 2 Laatan koko on 10x10 cm ja verkotetulla arkilla yksittäisen laatan valmistusmitta voi olla esim. 97x97 mm.

Laattojen valmistumitoista tulee varmistua ennen laattojen kiinnittämistä pysyvästi rakenteisiin. Kahden valmistajan sama laattakoko eli nimellismitta ei tarkoita, että kummankin valmistajan valmistusmitat olisivat samat. Vaikka koko olisi identtinen, ei voida olettaa, että laattojen saumaleveys tai saumajako olisi sama, kun laattoja yhdistetaäään samalla tai vierekkäisllä alueilla. Standardin mukaiseen kokoluokitteluun vaikuttaa myös laatan valmistustapa ja mitoitustarkkuus.


Kokoluokka - lyhyt sivu cm

Laattapiste lajittelee laatat kokoluokkiin keraamisen laatan lyhyemmän sivun mukaan. Esimerkiksi keraamisen laatan lyhyempi sivu on 15 cm ja pidempi 25 cm, kokoluokaksi määräytyy 10-15 cm. Kokoluokittelullamme pyrimme auttamaan tuotteiden etsinnässä eri käyttötarkoituksia ja kohteen yleisilmettä varten.

Kokoluokka_lyhytsivucm_attribuutilla.jpg


Kulutuksenkestävyys (EN 1307)

Tekstiililattiat sekä kudotut vinyylilattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN 1307).

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

blobid4.jpg

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

blobid6.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 


Kulutuksenkestävyys (EN 685)

LVT-lattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN 685).

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

blobid13.jpg

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

blobid15.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 


Kulutuksenkestävyys (EN ISO 10874)

LVT-lattiat jaotellaan käyttöluokkiin kulutuksenkestävyytensä perusteella (EN ISO 10874)​.

Kodin lattia: käyttöluokat 21–23​

21: Kevyt kulutus, esim. makuuhuone
22: Normaali kulutus, esim. olohuone, eteinen
22+: Normaalista kovaan kulutukseen, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä
23: Kova kulutus, esim. olohuone, eteinen, ruokahuone, käytävä

Julkinen lattia: käyttöluokat 31–34​

31: Kevyt kulutus, esim. hotellihuone, pieni toimisto
32: Normaali kulutus, esim. luokkahuone, pieni toimisto, pieni myymälä
33: Kova kulutus, esim. toimisto, käytävä, tavaratalo, koulu
34: Erittäin kova kulutus, esim. lentoasema, kauppakeskus

Käyttöluokka_31-34.jpg

Kevyt teollisuus: käyttöluokat 41–43​

41: Kevyt kulutus – elektroniikan ja hienomekaniikan kokoonpanotilat
42: Normaali kulutus – varastotilat, elektroniikan kokoonpanotilat
43: Kova kulutus – varastotilat, tuotantohallit 

blobid21.jpg


Kulutuksenkestävyys PEI

PEI-arvo kertoo laatan lasituksen kulutuksenkestävyyden asteikolla 0-5. Mitä suurempi luku, sen parempi on kulutuskestävyys. Vaaleat värit kestävät kulutusta yleensä tummempia värjä paremmin. PEI-arvo määritetään vain lasitetuille lattialaatoille. 

Suuntaa antavat käyttökohteet:

Arvo Arvon selite
PEI 1 Kodin lattiat, käyttö ilman kenkiä
PEI 2 Kodin lattiat, käyttö pehmeäpohjaisin kengin
PEI 3 Kodin kaikki lattiat sekä liiketilojen kevyt lattiakäyttö
PEI 4 Liiketilojen keskiraskas ja teollisuuden kevyt käyttö, laitoskäyttö
PEI 5 Erittäin kova kulutus

Kulutuskalvon paksuus mm

Kulutuksenkestävyyteen ratkaisevasti vaikuttava läpinäkyvä kerros LVT:n pinnassa.


Kuosi

Kuosilla kuvataan pintamateriaalin pinnan yleisilmettä tai tyyliä, jota pinnan kuvio jäljittelee.


Kuosivariaatioiden lukumäärä

Kuosivariaatioiden lukumäärä kertoo, montako toisistaan erilaista pinnan kuviota tuotteen valmistuksessa on käytetty. Esimerkiksi kuosivariaatioiden lukumäärä on 25, tarkoittaa että joka kahdeskymmenes viides laatta on keskenään saman kuvioinen.


Kytkentä

Vesikiertoisten kytkentäsuunta kertoo, mistä suunnasta vesikytkentä pyyhekuivaimeen voidaan suorittaa. Vaihtoehtoina on ylä- ja alakytkentä. Suurin osa tuotteista on tarkoitettu alakytkennälle, niin että kylmä ja kuuma vesi kytketään tuotteen eri puolille alareunaan. Nordhemin vesikiertoisiin pyyhekuivaimiin on kuitenkin saatavilla lisätarvikkeena NH-venttiili, joka mahdollistaa kytkennän pyyhekuivaimen yhdeltä puolelta (vasen tai oikea) ja mahdollistaa myös yläkytkennän.


Käyttö portaissa

Mikäli tekstiilimattoa käytetään portaissa, erityisesti portaan reunoissa olevat osat mattoa joutuvat merkittävän kovalle kulutukselle. Erityisissä testiolosuhteissa voidaan määrittää, pystyykö päällystettä käyttämään jatkuvasti vai pelkästään satunnaisesti kulutukselle altistuvissa portaissa.​

Jatkuva käyttö (julkinen tila, esim. hotelli)Käyttö_portaissa_jatkuva_käyttö2.jpg

Satunnainen käyttö (koti)


Käyttöaika minuutteina

Käyttövalmiiksi sekoitetun tuotteen käyttöaika (astia-aika) minuutteina.


Käyttötarkoitus

Keraamiset laatat
Keraamista laatta voidaan käyttää sen ominaisuuksista riippuen pintamateriaalina, joko seinissä, lattioilla, ulkotiloissa tai uima-altaissa. Keraamiset laatat testataan erilaisten standardien mukaan todisteina soveltuvuudesta näihin edellämainittuihin käyttökohteisiin. Laattapisteen suositukset ovat aina vähintään standardien mukaiset mutta hyvän käyttökokemuksen takia voimme suositella tuotteita myös tiukemmin kriteerein.

Tekstiili- ja vinyylipäällysteet
Vinyylilaatat, tekstiililaatat ja kokolattiamatot soveltuvat lattiakäyttöön. Kulutuksenkestävyysluokka kertoo, kuinka kovan rasituksen lattiaan kyseinen tuote testatusti soveltuu. Kudottu vinyylitapetti on puolestaan suunniteltu seinäkäyttöön.


Käyttöönottopuhdistus

Ennen tilan käyttöönottoa, valmis laatoitus tulee käyttöönottopuhdistaa. Käyttöönottopuhdistukseen suositellaan tarkoitukseen valmistuttua hapanta puhdistusainetta kuten Deterdek. Kaikki tuotteet, kuten esimerkiksi luonnon kivet,  eivät kestä hapanta puhdistusainetta. Varmista puhdistusaineen suoltuvuus ja tutustu aina aineen käyttöohjeeseen ennen sen käyttöä.


Laatan tyyppi

Arvo Arvon kuvaus  
Laatta Laatta-tyypillä on merkitty kaikki peruslaatoitukseen sopivat laatat. laatan_tyyppi_laatta_attribuutilla.jpg
Kuviolaatta Kuviolaatoilla tarkoitetaan laatoituskokonaisuuteen tehosteina tai sisustuksissa visuaalisina elementteinä käytettäviä voimakaskuvioisia laattoja. laatan_tyyppi_kuviolaatta_attribuutilla.jpg
Mosaiikki Mosaiikeiksi kutsutaan pieniä, alle 7x7 cm kokoisia laattoja, jotka voivat olla erityyppistä keraamista laattaa tai keraamisen laatan tavoin käytettäviä laattoja, kuten lasimosaiikkeja. Mosaiikin ominaisuuksiin kuuluvat murtokulma, viirut, kolot, kuplat jne. jotka muodostavat niiden ainutlaatuisen ulkonäön. laatan_tyyppi_mosaiikki_attribuutilla.jpg
Boordi, Boordi sisäkulmapala, Boordi ulkokulmapala Boordit ovat peruslaatoituksen sekaan laatoitettavia kapeita koristeelementtejä, jotka aikaansaavaat nauhamaisen tai raidanomaisen visuaalisen efektin. Boordeilla voidaan rajata tai jakaa laatoitus eri alueisiin tai siistiä laatoituksen päättyminen. Boordien sisä- ja ulkokulmapaloilla saadaan laatoitettua boordit viimeistellysti mm. seinien taitekohdissa.

 

laatan_tyyppi_boordi_attribuutilla.jpg

Jalkalista, Jalkalista sisäkulma, Jalkalista ulkokulma Jalkalista on valmiiksi käyttötarkoitustaan varten muotoiltu, esimerkiksi yläreunastaan pyöristetty, valmis kappale, jota voidaan käyttää lattian ja seinän taitteessa seinälle nostettuna. Jalkalistan sisä- ja ulkokulmilla saadaan jalkalista laatoitettua viimeistellysti seinien kulmissa. Jalkalista kiinnitetään kuten muukin laatoitus.

 

laatan_tyyppi_jalkalista_attribuutilla.jpg

Porraspala Porraspala on valmiiksi käyttötarkoitustaan varten muotoiltu, esimerkiksi etureunasta pyöristetty tai porrasaskelman muotoon valmistettu, valmis kappale, jota voidaan käyttää porrasaskelmien pintamateriaalina. Porraspala kiinnitetään kuten muukin laatoitus.  laatan_tyyppi_porraspala_attribuutilla.jpg

 

Kuviolaatan, boordien, jalkalistojen ja porraspalojen polttoerä sekä valmistapa voi poiketa peruslaatasta ja väriero peruslaattaan verrattuna on mahdollista ja täysin normaalia.


Laatan valmistuskoko cm

Keraaminen laatta valmistetaan savesta, kvartsista ja maasälvästä korkeassa lämpötilassa polttamalla, jolloin laatta kutistuu (sintraantuu) voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotteiden mitat eivät ole täysin absoluuttista. Laattojen mitat määritetään standardin SFS-EN ISO 10545-2 mukaisesti. Laatoille määritetään sekä nimellismitat, joista johdetaan nimelliskoko ("nominal size") sekä valmistusmitat, joista johdetaan valmistuskoko ("work size").

Esimerkki 1 Laatan nimelliskoko eli lyhyesti koko on 60x60 cm, voi sen valmistusmitta olla välillä +/-5 mm, eli esim. 597x597 mm.

Esimerkki 2 Laatan koko on 10x10 cm ja verkotetulla arkilla yksittäisen laatan valmistusmitta voi olla esim. 97x97 mm.

Laattojen valmistumitoista tulee varmistua ennen laattojen kiinnittämistä pysyvästi rakenteisiin. Kahden valmistajan sama laattakoko eli nimellismitta ei tarkoita, että kummankin valmistajan valmistusmitat olisivat samat. Vaikka koko olisi identtinen, ei voida olettaa, että laattojen saumaleveys tai saumajako olisi sama, kun laattoja yhdistetaäään samalla tai vierekkäisllä alueilla. Standardin mukaiseen kokoluokitteluun vaikuttaa myös laatan valmistustapa ja mitoitustarkkuus.


Lattia-WC:n malli

Lattiaan asennettavan WC-istuimen viemäröintityyppi.

S-lukko
S-lukollisen WC-istuimen viemäröinti on pystysuunnassa ja tästä johtuen tuote voidaan viemäröidä ainoastaan lattiaan. S-lukolliset WC-istuimet on jaettu kahteen ryhmään piilo ja avoin, joka tarkoittaa käytännössä jääkö viemäriliitos näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

P-lukko
P-lukkolisen WC-istuimen viemäröinti on vaakasuunnassa, joka mahdollistaa tuotteen viemäröinnin seinään. P-lukollinen WC-istuin on myös mahdollista viemäröidä lattiaan erillisen viemäröintiyhteen avulla.


Limityssuositus

Limityssuositus kertoo sen, kuinka paljon laattojen saumausta suositellaan limitettäväksi keskenään laatoitusvaiheessa onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. Toisinaan suositus on seurausta ulkonäöllisistä syistä ja toisinaan laattojen muototoleranssi ei aina mahdollista suuria limityksiä (esim. puoli laattaa). Mahdolliset tuotekohtaiset limityssuositukset tulee siksi aina huomioida. Tästä syystä on suositeltavaa tehdä koeladonta tasaiselle alustalle ja varmistua siten toivotun limityksen soveltuvuudesta kohteeseen.

Limityssuositus_attribuutilla.jpg


Liukkausluokka A, B, C jalalle

Laatan ABC-luokitus kertoo, kuinka karhea laatan pinta on eli liukastumisenestoluokan märkätiloissa paljaalla jalalla. ABC-luokitus kertoo laatan pinnan kitkan standardin DIN 51097 mukaisesti testattuna. Testituloksena laatta saavuttaa joko A-, B- tai C-luokituksen riippuen siitä, missä alustan kaltevuusasteessa liukastuminen paljaalla jalalla tapahtuu. Lattialaatan liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Huomioon otettavaa:

Kodin tilat Voi käyttää luokittelemattomia laattoja.

Julkisten kohteiden tilat, joissa liikutaan paljain jaloin. Suuntaa antavat käyttökohteet:

Arvo Arvon kuvaus  
A Kuivat tilat, joissa kävellään paljain jaloin (esim. pukeutumistilat) Liukkausluokkajalalla_A_attribuutilla.jpg
B Märät tilat, joissa kävellään paljain jaloin (esim. pesutilat) Liukkausluokkajalalla_B_attribuutilla.jpg
C Märät tilat, joissa kävellään paljain jaloin ja vaativat erityistä kitkaa (esim. uima-altaiden askelmat ja kaltevat kulkuluiskat) Liukkausluokkajalalla_C_attribuutilla.jpg

Laatoitukset voi tehdä myös erityissuunnitelman mukaisesti.


Liukkausluokka R9-R13 kengälle

Laatan R-luokitus kertoo, kuinka karhea laatan pinta on eli liukastumisenestoluokan kuivissa tiloissa kengät jalassa. R-luokitus kertoo laatan pinnan kitkan standardin DIN 51130 mukaisesti testattuna. Testituloksena laatta saavuttaa joko R9-R13-luokituksen riippuen siitä, missä alustan kaltevuusasteessa liukastuminen tapahtuu kengät jalassa. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida, että laatta on sitä vaikeampi puhdistaa, mitä karheampi sen pinta on. Näin ollen karhea laatta ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikkiin tiloihin. Lattialaatan liukastumisenestoluokitus määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Huomioon otettavaa:

Kodin tilat Voi käyttää luokittelemattomia laattoja.

Julkisten kohteiden kuivat tilat, joissa liikutaan kengät jalassa Suuntaa antavat käyttökohteet:

Arvo Arvon kuvaus  
R9 Toimistot ja tavanomaiset liiketilat Liukkausluokkakengalle_R9_attribuutilla.jpg
R10 Elintarvikemyymälät Liukkausluokkakengalle_R10_attribuutilla.jpg
R11 Terassit, portaat ja askelmat ulkotiloissa sekä lämmityskeittiöt Liukkausluokkakengalle_R11_attribuutilla.jpg
R12 Teollisuustilat ja esim. suurtalouskeittiöt Liukkausluokkakengalle_R12_attribuutilla.jpg
R13 Teollisuuslattiat, jotka altistuvat liukastumisvaaran aiheuttavielle aineille (esim. öljy ja rasva) Liukkausluokkakengalle_R13_attribuutilla.jpg

Laatoitukset voi tehdä myös erityissuunnitelman mukaisesti.


Lämmitystyyppi

Pyyhekuivaimia on saatavilla useilla erilaisilla lämmistyypeillä. Varmista tuotetta valittaessa sen sopivuus kohteeseen.

Sähkö
Sähköllä lämmitettävät pyyhekuivaimet jakaantuvat karkeasti kahteen ryhmään riippuen lämmitykseen käytettävästä väliaineesta. Kun väliaineena on ilma ovat pyyhekuivaimet yleensä pieniä ja niissä on kiinteä vakiolämpötila joka ei ole säädettävissä. Kun väliaineena on vesi tai muu neste ovat pyyhekuivaimet tehokkaampia ja lämpötila on säädettävissä pyyhekuivaimen termostaatista.

Lämmitysvesi
Lämmitysveteen kytkettävät pyyhekuivaimet lämpenevät talon lämmitysverkoston kautta. Pyyhekuivaimen maksimilämpötila riippuu verkostossa kiertävän veden lämpötilasta. Lämpötila vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Lämpötilaa voidaan kuitenkin laskea, jos tuotteeseen on asennettu erillinen termostaatti.

Käyttövesi
Käyttöveteen kytkettävät pyyhekuivaimet lämpenevät talon käyttövedenkiertoverkoston kautta. Pyyhekuivaimen maksimilämpötila riippuu verkostossa kiertävän veden lämpötilasta. Lämpötilaa voidaan kuitenkin laskea jos tuotteeseen on asennettu erillinen venttiili, jolla virtaamaan saadaan rajoitettua. Käyttöveteen kytketyn pyyhekuivaimen vedenkiertoa ei kuitenkaan voida sulkea kokonaan. Käyttöveteen asennettavilla pyyhekuivaimilla on erityisvaatimuksia mm. materiaalin suhteen.

Hybridi
Hybridi mallin pyyhekuivaimet yhdistävät vesikiertoisen ja sähköisen lämmityksen. Lämmitysveteen kytkettyyn pyyhekuivaimeen on mahdollista asentaa lisätarvikkeena sähkövastus. Hybridi pyyhekuivaimen etuna on mahdollisuus lämmittää pyyhekuivainta kesäaikaan sähköllä, kun talon lämmitys muuten vähenee.


Mitoitustarkkuus

Mitoitustarkkuus kertoo, kuin tarkka tuotteen ilmoitettu nimelliskoko ja valmistuskoko todellisuudessa voi olla. Mitoitustarkkuudella tarkoitetaan keraamisen laatan valmistusstandardiin liittyvää valmistuskoon tarkistusprosessia. Valmistustavasta riippuen laatan nimelliskoon ja todellisen koon välillä voi olla eroja ja se tulee huomioida asennusvaiheessa.

Arvo Arvon kuvaus
Kaliiberiluokiteltu Valmistuserän laatat lajitellaan useampaan kaliiberi- eli kokoluokkaan (esim. A, B ja C), pakataan luokittain omiin pakkauksiin (esim. A-paketti ja B-paketti) ja laatan koko ilmenee pakkauksessa olevasta taulukosta. Samaan pintaan asennettavien laattojen tulee olla joko samaa (esim. kaikki kaliiberia B) tai pienempää kaliineriluokkaa (esim. kaliiberia B ja A).
Standardi (=kaliiberiluokittelematon laatta) Valmistuserän laatat ovat yhtä ja samaa kokoluokkaa ja laattaerän mitat voivat vaihdella sallitusn toleranssin rajoissa (esim. mittatoleranssi +/- 2 mm).
Rektifioitu Laatat rektifioidaan reunahiomalla polton jälkeen yhteen hyvin tarkkaan kokoluokkaan pakkauksessa olevan taulukon mukaisesti. Esimerkiksi jos laatan koko on 30x60 cm, voi rektifioitu valmistusmitta olla 297x597 mm. Kun laatta on rektifioitu, voidaan laatoitus tehdä tavanomaista kapeammalla saumalla, kuitenkin vähintään 2 mm.
Leikattu Laatta valmistetaan suuremmasta laatasta leikkaamalla. Tuotteissa on tyypillisesti kokovaihtelua ja osa laatan reunoista saattaa läheltä tarkasteltuna poiketa toisistaan eikä reuna ole täysin virheetön sekä yksittäisissä laatoissa voi olla ulkonäöltään erilaisia reunoja.
Myllytetty Myllytyksen tarkoituksena on luoda laatalle rustiikkinen tai antiikkinen ulkonäkö. Laattoja pyöritetään isossa rumpulieriössä hiekan, metallikuulien ja veden kanssa. Myllytyksessä laatasta irtoaa pieniä lohkeamia jolloin lopullisten laattojen mitat ja muodot vaihtelevat toisiinsa nähden.

Modulaarinen laatta

Modulaarisuudella tarkoitetaan sitä, että laattasarjan eri laattakoot ovat yhdistettävissä toistensa kanssa niin, että saumat kohtaavat. Esimerkiksi 30x30 cm voidaan laatoittaa samaan saumajakoon kolmen 10x10 cm kanssa.

Modulaarinen-laatta_attribuutille.jpg


Monokaliiberi

Monokaliiberilaatat ovat laattoja, joiden laattasarjassa on normaalisti vain yksi kaliiberiluokka. Esimerkiksi näin saman sarjan eriväriset laatat ovat kokonsa puolesta yhteensopivia toistensa kanssa.

 

monokaliiberi_attribuutilla.jpg


Muoto

Pintamateriaalin "Muoto" kertoo, mikä visuaalinen muoto valmiista pinnasta erottuu silmälle. Muoto-tiedolla kuvataan myös yksittäisen pintamateriaalikappaleen muotoa. Joskus yksittäinen kappale saattaa olla eri muotoinen kuin valmiista pinnasta visuaalisesti erottuva muoto.

muoto_attribuutilla.jpg

Muoto Muu käytetään muun muassa silloin, jos yksittäinen kappale on täysin omanlaisensa tai valmiista pinnasta erottuu useampia muotoja, kuten suorakaiteita ja neliöitä.

muoto_muu_attribuutilla.jpg


Nanopinnoitelasi

Nanopinnoitetussa lasissa on erikoissuojapinnoite sisäpuolella, jonka ansiosta puhdistaminen on helpompaa.


Nukkalanka

Tekstiilimatoissa käytettävää lankaa valmistetaan erilaisista tekokuiduista sekä luonnonkuiduista. Esimerkkejä yleisimmistä mallistomme tekstiililattioissa ja matoissa käytetyistä tekstiilikuiduista:

Polyamidi (PA)

 • synteettinen tekokuitu, valmistetaan kemiallisesti orgaanisista hiilipohjaisista kemikaaleista
 • polyamidin toinen tunnettu kutsumanimi on nailon (nylon)
 • erilaiset polyamidit voidaan erottaa nimen perässä kerrotulla numerolla, esim. PA 6,6 tai PA 6, joka kertoo keskenään reagoivien hiiliatomien määrästä
 • erittäin elastinen, kimmoisa, vahva ja rypistymätön kuitu, joka kuivuu nopeasti
 • hyvä veto- ja hankauslujuus
 • kierrätetyn polyamidin käyttö on keino pienentää lattianpäällysteiden valmistuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä
 • kierrätetyn polyamidin raaka-aineena käytetään usein tekstiiliteollisuuden ylijäämää, vanhoja kalastusverkkoja tai mattoja
 • polyamidia käytetään mattojen materiaalina etenkin julkisissa tiloissa, joissa vaaditaan erittäin kovaa kulutuksenkestävyyttä

Polyester (PES)

 • synteettinen tekokuitu, valmistetaan kemiallisesti useimmiten polyetyleenitereftalaatista (PET)
 • elastinen, vahva, rypistymätön, pehmeä ja kimmoisa kuitu, hyvä hankauksenkestävyys
 • hylkii vettä ja kuivuu erittäin nopeasti

Polypropeeni (PP)

 • synteettinen tekokuitu, koostuu eteenistä, propeenista tai muista alkeeneista
 • erittäin luja kuitu, jolla on hyvä mikro-organismien sekä kemikaalien vastustuskyky
 • ei ime itseensä kosteutta, mutta kuljettaa tai haihduttaa kosteutta hyvin, hyvä lämmöneristyskyky
 • yksi kevyimmistä kuitumateriaaleista

Villa

 • villa on lähinnä keratiinista muodostuva proteiinikuitu, jota keritään lampaasta
 • erinomainen lämmöneristyskyky, kosteudensiirtokyky, joustavuus ja värjääntyvyys
 • palautuu hyvin venytyksestä ja painaumista, ei rypisty helposti
 • hylkii vettä ja likaa, sekä on luonnostaan paloturvallinen
 • villamatto on luonnollinen, lämmin ja hyvin hoidettuna pitkäikäinen
   
Tekstiilimattojen värjäys

Tekstiilimatoissa käytettävää lankaa värjätään erilaisilla menetelmillä, esim.:

Läpivärjäys

 • solution dye (SD) -menetelmässä väriaine lisätään jo kuitutasolla ennen langan valmistamista
 • tasainen ja pitävä värjäystulos
 • mahdollistaa kuvioiden toteuttamisen langalla

Lankavärjäys / kappalevärjäys

 • piece dye (PD) -menetelmässä valkoisesta langasta valmistettu matto värjätään kastamalla värjäysnesteeseen
 • mahdollistaa ketterämmin kustomoidut mattovärit

Yhtäjaksoinen värjäys

 • valkoisesta langasta valmistettu matto kulkee linjastolla, johon väriainetta suihkutetaan

Pakkasenkestävä

Keraamiset laatat
Laatan pakkasenkestävyys liittyy siihen, kuinka paljon laatta imee vettä itseensä. Pakkasta kestävät laatat, ts. vedenimukyvyltään alle 1 %:a olevat keraamiset laatat, soveltuvat ulkokäyttöön. Pakkasenkestävät laatat on valmistettu siten, ettei vesi pääse kulkeutumaan niiden huokosiin ja jäätymään, mikä voisi aiheuttaa laatan halkeamisen. Jotta ulkolaatoitus kestää pakkasta, on se asennettava oikeaoppisesti.

Tekstiili- ja vinyylipäällysteet
Vinyyli- ja tekstiililaatat eivät kestä pakkasta, siksi niiden käyttökohteeksi soveltuvat vain lämpimät kuivat sisätilat. Ne eivät sovellu siten myöskään tiloihin, jotka ovat osan vuotta kylmänä, kuten kesämökit.


Pesukoneventtiili

Sisältääkö tuote pesukoneventtiilin. Pesukoneventtiili on venttiili jolla voidaan katkaista tai avata vedenkulku pesukoneelle.


Pinnan esikäsittely

Laatan pinnan viimeistelyistä johtuen, toisten laattojen pinta voi olla huokoinen ja imukykyinen ja tästä seuraa, että nämä laatat tulee suojata ennen laatoituksen saumausta tai ennen laatoituksen käyttöönottoa. Esikäsittelyssä pinnan mikrohuokoset kyllästetään lian imeytymisen varalta ja laatan pinnan ylläpitoa helpottamaan. Tällöin esikäsittely suositellaan tekemään ennen saumausta, jotta myöskään saumausaineen väripigmentit eivät imeydy huokosiin.


Pinnanmuoto

Laatan pinnanmuoto kertoo miltä laatan pinta tuntuu sitä kädellä koskettaessa.

Arvo Arvon kuvaus  
Tasapintainen Laatan pinta on sileä. Pinnanmuoto_sileä_attribuutilla.jpg
Laineileva Laatan pinta tuntuu epäsymmetrisesti hiukan aaltoilevalta. pinnanmuoto_laineileva_attribuutilla.jpg
Karhennettu Laatan pinta on selkeästi karhea. pinnanmuoto_karhennettu_attribuutilla.jpg
Rustiikki Laatan pinnan ilmeessä on haettu rouheutta ja vanhan ajan tunnelmaa. pinnanmuoto_rustiikki_attribuutilla.jpg
Strukturoitu Laatan pinnalla on epäsymmetrisiä muotoja. Pinnanmuoto_strukturoitu_attribuutille.jpg
Kohokuvioinen Laatan pinnalla on voimakkaita symmetrisiä tai esittäviä muotoja, kuten liukuestekuvioita. pinnanmuoto_kohokuvioinen_attribuutilla.jpg
Faasattu Laatan sivut ovat viistetty niin, että laatta on paksumpi keskeltä kuin reunoilta.  pinnanmuoto_faasattu_attribuutilla.jpg
Hakattu Laatan pintaa on mekaanisesti vasaroitu luoden pintaan uniikkeja koloja ja hakkausjälkiä. Pinnanmuoto_hakattu_attribuutille.jpg
Rihlattu Laatan pinnalla on voimakkaita yhdensuuntaista raidallisia muotoja, mikä aikaansaa laatalle raidallisen yleisilmeen. pinnanmuoto_rihlattu_attribuutilla.jpg

Pintakäsittely

Laufenin tuotteita on saatavilla Laufen Clean Coat (LCC) -pinnalla. LCC on Laufenin kehittämä helpommin puhtaana pidettävä, hygieenisempi keraaminen lasite. LCC-pinta on kestävä ja poikkeuksellisen sileä, joka ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa sen puhdistamista. Tämä vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineden tarvetta ja ympäristön kuormitusta.

LCC_pinta_atrtibuutilla.jpg


Pohjamateriaalin lisävaihtoehdot

Tuotteen voi teettää myös vaihtoehtoisella pohjamateriaalilla. Minimitilausmäärä on tuotekohtainen. Kysy hinta myyjältä.


Porejärjestelmä

Porejärjestelmä
Poreammeissa on tarjolla erilaisia porejärjestelmiä jotka koostuvat joko ilmahieronnasta, vesihieronnasta tai molempien yhdistelmästä.

Ilmahieronta
Ilmahierontajärjestelmällä varustetuissa poreammeissa on laadukkaat 500 W:n ilmakompressorit, jotka puhaltaa ilmaa ammeen pohjassa olevista suuttimista.

Vesihieronta
Vesihieronnalla varustetuissa ammeissa on vähintään yksi 1500 W:n tehokas vesipumppu, joka antaa poreammeen järjestelmästä riippuen tehon erilaisille hieronta ominaisuuksille. Vesihieronnan teho on mallista riippumatta säädettävissä portaattomasti. Luxury Dual -järjestelmällä varustetuissa poreammeissa on myös toinen 1100 W:n vesipumppu, jolle on erillinen käynnistyskytkin.

Ilmahieronta ja vesihieronta
Comfort 2, Luxury ja Luxury Dual -järjestelmillä varustetut poreammeet sisältävät ilma- ja vesihieronnan. Hieronta ominaisuudet vaihtelevat järjestelmästä riippuen.


Pyyhekuivaimen väliaine

Pyyhekuivaimessa käytetty väliaine, eli pyyhekuivaimen sisällä oleva aine. Osalla sähkökäyttöisistä pyyhekuivaimista on väliaineena ilma, tässä tapauksessa pyyhekuivaimen lämmitys tapahtuu pyyhekuivaimen sisällä olevalla vastuslangalla. Muissa pyyhekuivaimissa väliaineena on vesi tai muu neste. Nesteellä viitataan sähkökäyttöisten pyyhekuivainten väliaineeseen, joka on yleensä veden ja glykolin sekoitus.


Rasituskesto kg

Maksimipaino, jonka elementti tai seinä-WC-istuin kestää.


Saranointi

Kalusteen kätisyys ulkopuolelta katsottuna.


Saumaleveys vähintään mm

Laattojen valmistustavasta ja mitoitustarkkuudesta johtuen eri laatoille tulee laatoitusvaiheessa käyttää eri levyisiä saumoja. Laattasauman tehtävä on tasata laattakohtaiset valmistuksesta johtuvat laatan mitta- ja muototoleranssit. Laattojen muototoleranssi ei aina mahdollista erittäin kapeita saumoja. Minimisaumaleveys määräytyy valitun laatan mittatoleranssien mukaisesti.

Tuotekohtaisilla saumaleveyssuosituksilla kerromme, mitä minimi leveyttä kunkin laatan laatoitus vaatii mutta suositeltavaa on aina tehdä koeladonta ja varmistua siten ajatellun saumaleveyden soveltuvuudesta laatoituskokonaisuuteen.

Puskusaumaa ei suositella koskaan.

Laattojen saumaleveyssuositus-tietoa käytetään myös sauma-aineen arvioidun menekin laskennassa.


Seinänsisäinen elementti

Seinä-WC-elementin mallin suuntaa-antava kuvaus.

Elementit on jaettu kolmeen ryhmään:
1. Korkea
2. Matala
3. Kulma-asennus


Sekoitussuhde

Tuotteen sekoitussuhde joko veteen tai lisäaineeseen.


Sisältää tunnelmavalaistuksen

Kalusteen sisävalaistus.


Struktuurivariaatioiden lukumäärä

Struktuurivariaatioiden lukumäärä kertoo, montako toisistaan erilaista muottia tuotteen pinnan muodon valmistuksessa on käytetty. Esimerkiksi struktuurivariaatioiden lukumäärä on 8 tarkoittaa, että joka kahdeksas laatta on keskenään saman lainen pinnan struktuuriltaan.


Sulkuventtiili

Sulkuventtiili sulkee veden tulon. Annettu arvo on sulkuventtiilin liitoskoko.


Suositeltava sauman väri

Laatoituksen saumaus vaikuttaa merkittävästi lopulliseen ilmeeseen. Voimakkaasti laatan sävystä poikkeavalla sauma-aineen sävyllä laatoituksen graafinen ilme korostuu kun taas neutraalilla laatan pääsävyn mukaisella värillä ilmeestä saadaan rauhallisempi. Mosaiikkilaatoitukseesa saumojen määrä on suuri, jolloin saumavärin rooli korostuu.

Saumauksella voidaan vaikuttaa myös laatoituksen teknisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi antibakteerisen laattapinnan vaatimuksena on epoksisaumaus.

Laattapisteen sauma-ainesuositus sisältää sekä visuaalisen että teknisen kulman. Visuaalisessa mielessä suosituksesta voidaan poiketa aina näin halutessa. Lasittamattomien, himmeä- ja korkealasitteisten sekä strukstuuripintaisten laattojen saumaukseen suositellaan samansävyisiä saumausaineita. Käytettäessä laatan sävystä voimakkaasti poikkeavia saävyjä, on suositeltaaa tehdä ensin koesaumaus. Saumavärisuositukset perustuvat laatan valmistajan ja/tai Laattapisteen suosituksiin kyseiselle laatalle. Sävysuositus on luonteeltaan suuntaa antava.

Käytä saumauksessa aina standardin SFS-EN 13888 mukaisia saumausaineita. 

suositeltava-sauman-vari_attribuutilla.jpg


Suositeltu kiinnitystapa lattiat

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine lattiapinnoilla. Suositus perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet) sekä laattakokoon.

Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita. Asenna  laatat täydellisellä kiinnitysainnen peittävyydellä, kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta märkätiloissa voidaan välttyä vettä kerääviltä onkaloilta ja veden kulkeutumiselta laatan taakse.


Suositeltu kiinnitystapa seinät

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine seinäpinnoilla. Suositus perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet) sekä laattakokoon.

Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita. Asenna  laatat täydellisellä kiinnitysainnen peittävyydellä, kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta märkätiloissa voidaan välttyä vettä kerääviltä onkaloilta ja veden kulkeutumiselta laatan taakse.


Suositeltu kiinnitystapa ulkotilat

Tuotteen kiinnittämiseen suositeltava kiinnitysaine ulkotiloissa. Suositus perustuu valitun laatan ominaisuuksiin (valmistustapa ja käyttökohteet) sekä laattakokoon.

Käytä laatoitustöissä standardin SFS-EN 12004 mukaisia kiinnitysaineita. Asenna  laatat täydellisellä kiinnitysainnen peittävyydellä, kestävän laatoituksen aikaansaamiseksi ja jotta märkätiloissa voidaan välttyä vettä kerääviltä onkaloilta ja veden kulkeutumiselta laatan taakse.


Sähkön sisääntulo

Sähkökytkentärasian sijainti tuotteessa.


Säiliö

WC-istuimen tai elementin säiliön tyyppi.

Posliinisäiliö
Vesi on posliinisäiliössä ilman sisällä olevaa erillistä säiliötä.

Muovisäiliö
Vesi on muovisessa säiliössä.

Eristetty muovisäiliö
Vesi on eristetyssä muovisessa säiliössä.


Säädettävä istuinkorkeus

Säädettävä istuinkorkeus -tieto kertoo onko WC-istuimen istuinkorkeus säädettävissä.

Esimerkiksi seinä-WC-elementeissä istuinkorkeus on säädettävissä asennusvaiheessa elementin alareunassa olevilla säätöjaloilla.

Säädettävä_istuinkorkeus_atrtibuutilla.jpg


Takaiskuventtiili

Sisältääkö tuote takaiskuventtiilin. Takaiskuventtiili päästää veden kulkemaan vain yhteen suuntaan ja estää näin veden pääsyn takaisinpäin verkostossa.


Tasausjärjestelmän käyttösuositus

Tasausjärjestelmien käyttö minimoi mahdolliset laattareunojen väliset hammastukset valmiissa pinnassa ja niitä voi käyttää sekä lattia- että seinäpinnoilla. Tasausjärjestelmien käyttöä suositellaan erityisesti suurikokoisten laattojen kanssa.


Tehtaan tuotekoodi

Valmistajan käyttämä tuotekoodi, jolla tuote on tunnistettavissa tehdaskuvastosta tai -hinnastosta. Koodia käytetään myös ostologistiikassa tuotteen yksilöimiseksi.


Toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985)

Valittaessa tekstiililattiaa tilaan, jossa käytetään pyörillä varustettuja toimistotuoleja, on huomioitava tuotteen täyttämä toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985). Jos toimistotuoleissa on pyörät, maton nukka joutuu erityisen kovalle kulutukselle niillä alueilla, joissa tuoleja käytetään. Vain matoille, jotka täyttävät vaativan kulutustestin, on myönnetty jatkuvan käytön luokka. 

>2,4 Jatkuva käyttö (julkinen tila, esim. toimisto)Toimistotuolien_pyörien_kestävyysluokka_jatkuva1.jpg

<2,4 Satunnainen käyttö (koti)Toimistotuolien_pyörien_kestävyysluokka_satunnainen1.jpg


Valesauma

Valesauma Kyllä kertoo, että yksittäisen laatan pinta on uritettu saumausta varten. Näin laatoituksen saumauksen yhteydessä uriin menevä saumausaine muttaa kokonaisuuden ilmettä niin, että laatoitettu pinta saa yksittäisen laatan koosta eroavan visuaalisen lopputuloksen. Esimerkiksi valmis pinta saattaa muistuttaa mosaiikkia vaikka yksittäinen laatta on 20x40 cm.


Valmistustapa

Keraamisten laattojen perustyypit ovat kaakeli, klinkkeri ja porcellanato, ja muodostuvat siitä, kuinka tuote valmistetaan. Laatat voidaan valmistaa kuiva- tai märkäpuristemenetelmällä sekä lasittaa tai jättää lasittamatta riippuen perustyypistä. Eri laattatyyppien ominaisuuksiin tutustumalla on helppo löytää kunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva tuote.

Keraamisten laattojen ykköslajitelman peruslaatan ominaisuudet määritellään harmonisoidussa standardissa SFS-EN 14411. Laatat on CE-merkitty ja niille julkaistaan suoritustasoilmoitus (DoP). Ominaisuudet testataan standardin SFS-EN ISO 10545 eri osioiden mukaisesti. Ykköslajitelmassa sallitaan viiden prosentin lajitteluvirhe, joka tarkoittaa, että laatassa olevia silminnähtäviä epäkohtia voi olla viidessä prosentissa laattoja. Ne voidaan laatoitusvaiheessa poistaa ja parempi osa käyttää leikattuna esim. nurkissa.

Standardin ulkopuolisia tuotteita ovat keraamisten laattojen tapaan käytettävät tuotteet kuten esim. lasituotteet, agglomeraatit, verhoilukivet, käsin lyödyt terrakottalaatat ja luonnonkivet. Tuotteiden valmistajat määrittelevät näiden tuotteiden ominaisuudet ja soveltuvuudet.


Valoteho lumen

Lumen on silmän havaitsema valon määrä.

Valoteho_lumen_atrtibuutilla.jpg


WC-istuimen asennus

WC-istuimen asennus tarkoittaa WC-istuimen kiinnitystapaa.

Seinä-WC-istuimet kiinnitetään yleensä joko sivuilta tai alakautta piilokiinnikkeillä. Sivulta tapahtuvat kiinnitys on nopeampi tapa toteuttaa asennus, kun taas alapuolinen kiinnitys mahdollistaa seinä-WC-istuimen ulkopuolen muotoilun ilman erillisiä koloja kiinnityspultteja varten.

Lattiaistuimet kiinnitetään lattiaan liimaamalla.


WC-istuimen kannen asennustapa

WC-istuinkannet on jaettu asennustavan mukaan päältä ja alta asennettaviin.

Alapuolinen asennus
Alapuolelta asennettavat kannet vaativat asennusreiän alapuolella tilaa johon mutterit saadaan kiinnitettyä. Tämä rajoittaa WC-istuinten muotoilua ja kiinnikkeet jäävät usein näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

Yläpuolinen asennus
Yläpuolelta asennettavat kannet käyvät lähes kaikkiin WC-istuimiin, koska asennus tapahtuu istuimen yläpuolelta. Yläpuolelta asennettavissa kansissa on useita erilaisia kiinnitysmekanismeja, mutta yleinen tapa on pujottaa prikalla ja mutterilla varustettu pultti kiinnitysreiästä läpi, jonka jälkeen mutteri kiristetään posliinin sisäpintaa vasten prikan avulla.


WC-istuimen kannen materiaali

Materiaali josta WC-istuinkansi on valmistettu.


WC-istuimen kannen pikairrotus

Sisältääkö WC-istuinkansi pikairrotus-toimintoa, joka mahdollistaa kannen helpon irrottamisen. Pikairrotusmekanismeja on erilaisia, joissain malleissa kansi irtoaa saranoiden päissä olevilla painikkeilla kun taas toisissa malleissa on esimerkiksi saranoiden päässä irrotettava ruuvit. Pikairrotuksen suurin etu on että se helpottaa WC-istuimen puhtaanapitoa kun kansi saadaan helposti pois edestä.


Verkotetun arkin koko cm

Pienemmät, alle 10x10 kokoluokan, laatat saatetaan kiinnittää ja mosaiikit kiinnitetään toisiinsa laatoitustyön nopeuttamiseksi. Verkotus kertoo kuinka laatat ovat kiinnitetty toisiinsa. Kerromme tämän tiedon kaikille alle 10x10 cm laatoille kohdassa 'Verkotus'. Verkotettuina laatoista muodostuu arkki, jonka koon näet tästä.

verkotetunarkinkoko_attribuutilla.jpg


Verkotus

Pienemmät, alle 10x10 kokoluokan, laatat saatetaan kiinnittää ja mosaiikit kiinnitetään toisiinsa laatoitustyön nopeuttamiseksi. Verkotus kertoo kuinka laatat ovat kiinnitetty toisiinsa. Kerromme tämän tiedon kaikille alle 10x10 cm laatoille. Verkotettuina laatoista muodostuu arkki, jonka koko ilmoitetaan 'Verkotetun arkin koko' -kohdassa.

Arvo Arvon kuvaus  
Lasikuituverkolla Laatat on liimattu ohuelle lasikuituverkolle, mikä jää laatoitusvaiheessa kiinnitysaineen ja laatan väliin.  
Liimatäpläarkilla Yksittäisten laattojen välissä on silikooniliimatäplä, mikä estää laattojen erkanemisen toisistaan.  
Laatanpäällisellä paperiarkilla Laattojen päälle on liimattu paperi, minkä avulla laatat siirretään kiinni kiinnitysaineeseen. Kun laatat ovat kiinnittyneet alustaan, paperi kastellaan ja poistetaan ennen laatoituksen saumausta.  
Paperiarkilla Laatat on liimattu ohuelle paperille, mikä jää laatoitusvaiheessa kiinnitysaineen ja laatan väliin. Tästä syystä tuote ei sovellu märkätiloihin.  
Halkaisuklinkkeri Halkaisuklinkkerissä kaksi kappaletta on valmistusvaiheen jälkeen kiinni vielä toisissaan ja ne tulee irroittaa ennen asennusta taittamalla palat irti toisistaan kappaleiden välisen sauman pitkin.  
Irtokappale Laatat ovat asennusta varten erillään toisistaan ja ladotaan laatoitukseen yksitellen.  

Virtaama l/min

Virtaama kertoo vesikalusteesta tulevan veden määrän 3 Bar paineella. Ilmoitettu arvo on suurin mahdollinen määrä litroissa per minuutti.


Värivaihtelu V1-V4

Laatoitetun pinnan ilme syntyy useiden yksittäisten laattojen valmiista kokonaisilmeestä. Joidenkin laattojen yksittäisten kappaleiden sävyt vaihtelevat keskenään lievästä vaihtelusta dramaattisiin eroihin väriessä, struktuurissa eli pinnan kuvioinnissa ja muissa yksityistkohdissa. Näin valmis laatoitus voi olla yksivärisestä kirjava, riippumatta yhden palan ilmeestä, siksi yksittäinen mallilaatta tai -taulu ei ole valmiin laatoituksen vertailukappale.

V-luokituksesta riippumatta laatoittaessa tulee ottaa laattoja useasta pakkauksesta samanaikaisesti, ja sekoittaa näitä keskenään valmiiseen laatoitukseen, jotta vältytään haitallisesti näkyviltä erisävyisiltä alueilta.

Valmiin kokonaisuuden kirjavuutta kuvataan V-luokituksella seuraavasti:

Arvo Arvon kuvaus  
V1 Yhdenmukainen Jokainen laatta on valmistettu samasta kuosista. Värivaihtelut ovat minimaalisia. Laatat voidaan valita saman tuotantoerän yhden laatan perusteella. Normaali asennus. värivaihtelu-v1_attribuutilla.jpg
V2 Vähäinen Yksittäisen laatan värissä on vähäisiä eroja. Valinta tulee tehdä saman tuotantoerän useamman kappaleen peusteella. Laatat on lajiteltava asennusvaiheessa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi. värivaihtelu-v2_attribuutilla.jpg
V3 Kohtalainen Yhden laatan väri on viitteellinen toisiin saman tuotantoerän laattoihin verrattaessa. Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi. Esimerkiksi pieni värialue yhdessä kappaleessa voi olla pääväri toisessa laatassa. Suosittelemme, että valinta tehdään usean kappaleen perusteella. Lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, jotka on lajiteltava ennen asennusta halutun laattapinnan aikaansaamiseksi. värivaihtelu-v3_attribuutilla.jpg
V4 Dramaattinen Yksittäiset laatat voivat sisältää äärimmäisyysiin meneviä vaihteluita ja erittäin laajan skaalan värejä. Yhdessä laatassa voi olla värejä, joita ei toisessa laattakappaleessa ole lainkaan. Koska laatoissa voi olla värivaihteluita, joita ei ovi nähdä pelkästään yhdestä laatasta, on tuote välttämätöntä valita useamman laattapkappaleen muodostamasta kokonaisuudesta. Laatat on ehdottomasti lajiteltava ennen asennusta. Lopullinen laattapinta on yksilöllinen ja ainutkertainen. värivaihtelu-v4_attribuutilla.jpg

Ympäristöseloste (EPD)

EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 1000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_1000_2.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 125 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_125._2jpg.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 2000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_2000_2.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 250 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_250_2.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 4000 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_4000_2.jpg


Äänen absorbtio alfa s taajuudella 500 Hz (EN ISO 354)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä kyseisellä taajuudella. Mittaustulokset esitetään alfa s –arvona, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen) kyseisellä taajuudella.alfa-s_500_2.jpg


Äänen absorbtioarvo alfa w (EN ISO 11654)

Äänen absorbtiotestillä selvitetään paljonko kyseinen materiaali imee tilassa kimpoilevia ääniä erilaisilla taajuuksilla. Eri taajuuksille saadut mittaustulokset pyöristetään ja painotetaan yhdeksi yhteiseksi äänen absorbtioarvoksi jota kutsutaan alfa w:ksi. Näin saadaan luotua yksi luku jota on helppo vertailla. Äänen absrobtioarvo kertoo pinnan absorbtiosuhteesta. Absorptiosuhde on pinnasta palaamatta jääneen ja pintaan kohdistuneen äänitehon suhde. Eli paljonko ääntä pinta imee itseensä. Tämä ilmoitetaan lukuarvolla, joka on välillä 0,00 (ei ime ääntä) – 1,00 (imee kaiken äänen).alfa-w3.jpg


Varaa aika Etsi myymälä